Sbírka zákonů
ročník 1946

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
257/1946 Sb. 31. 12. 1946 Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:257.1946
256/1946 Sb. 31. 12. 1946 Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:256.1946
255/1946 Sb. 31. 12. 1946 Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:255.1946
254/1946 Sb. 30. 12. 1946 Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:254.1946
253/1946 Sb. 30. 12. 1946 Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:253.1946
252/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:252.1946
251/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:251.1946
250/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:250.1946
249/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:249.1946
248/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o úpravě svátkového práva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:248.1946
247/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:247.1946
246/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:246.1946
245/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:245.1946
244/1946 Sb. 30. 12. 1946 Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:244.1946
243/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:243.1946
242/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:242.1946
241/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:241.1946
240/1946 Sb. 28. 12. 1946 Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:240.1946
239/1946 Sb. 28. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1981, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:239.1946
238/1946 Sb. 28. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:238.1946
237/1946 Sb. 28. 12. 1946 Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:237.1946
236/1946 Sb. 28. 12. 1946 Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:236.1946
235/1946 Sb. 28. 12. 1946 Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:235.1946
234/1946 Sb. 28. 12. 1946 Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:234.1946
233/1946 Sb. 27. 12. 1946 Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:233.1946
232/1946 Sb. 23. 12. 1946 Zákon o porotních soudech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:232.1946
231/1946 Sb. 19. 12. 1946 Nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:231.1946
230/1946 Sb. 19. 12. 1946 Nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:230.1946
229/1946 Sb. 19. 12. 1946 Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:229.1946
228/1946 Sb. 19. 12. 1946 Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:228.1946
227/1946 Sb. 19. 12. 1946 Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:227.1946
226/1946 Sb. 14. 12. 1946 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:226.1946
225/1946 Sb. 14. 12. 1946 Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:225.1946
224/1946 Sb. 13. 12. 1946 Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:224.1946
223/1946 Sb. 13. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:223.1946
222/1946 Sb. 13. 12. 1946 Zákon o poště (poštovní zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:222.1946
221/1946 Sb. 13. 12. 1946 Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích i služebních sborech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:221.1946
220/1946 Sb. 13. 12. 1946 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:220.1946
219/1946 Sb. 10. 12. 1946 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:219.1946
218/1946 Sb. 7. 12. 1946 Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:218.1946
217/1946 Sb. 7. 12. 1946 Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:217.1946
216/1946 Sb. 6. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:216.1946
215/1946 Sb. 3. 12. 1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:215.1946
214/1946 Sb. 3. 12. 1946 Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:214.1946
213/1946 Sb. 27. 11. 1946 Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:213.1946
212/1946 Sb. 27. 11. 1946 Zákon o zimním čase
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:212.1946
211/1946 Sb. 26. 11. 1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:211.1946
210/1946 Sb. 26. 11. 1946 Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:210.1946
209/1946 Sb. 26. 11. 1946 Vyhláška jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:209.1946
208/1946 Sb. 20. 11. 1946 Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1946:208.1946

V roce 1946 bylo publikováno 257 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0,220 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).