Sbírka zákonů
ročník 1947

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
231/1947 Sb. 31. 12. 1947 Nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00231.1947
230/1947 Sb. 31. 12. 1947 Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00230.1947
229/1947 Sb. 31. 12. 1947 Nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00229.1947
228/1947 Sb. 31. 12. 1947 Nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00228.1947
227/1947 Sb. 31. 12. 1947 Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00227.1947
226/1947 Sb. 31. 12. 1947 Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00226.1947
225/1947 Sb. 31. 12. 1947 Zákon o myslivosti
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00225.1947
224/1947 Sb. 30. 12. 1947 Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00224.1947
223/1947 Sb. 30. 12. 1947 Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00223.1947
222/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00222.1947
221/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00221.1947
220/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00220.1947
219/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00219.1947
218/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00218.1947
217/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00217.1947
216/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00216.1947
215/1947 Sb. 29. 12. 1947 Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948
e-SbírkaPDF   145 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00215.1947
214/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00214.1947
213/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00213.1947
212/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00212.1947
211/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00211.1947
210/1947 Sb. 23. 12. 1947 Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00210.1947
209/1947 Sb. 22. 12. 1947 Mírová smlouva s Rumunskem
e-SbírkaPDF   49 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00209.1947
208/1947 Sb. 18. 12. 1947 Mírová smlouva s Finskem
e-SbírkaPDF   38 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00208.1947
207/1947 Sb. 16. 12. 1947 Mírová smlouva s Bulharskem
e-SbírkaPDF   42 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00207.1947
206/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem
e-SbírkaPDF   4170 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00206.1947
205/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
e-SbírkaPDF   5765 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00205.1947
204/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace
e-SbírkaPDF   5765 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00204.1947
203/1947 Sb. 15. 12. 1947 Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
e-SbírkaPDF   5765 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00203.1947
202/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
e-SbírkaPDF   5765 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00202.1947
201/1947 Sb. 13. 12. 1947 Nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní
e-SbírkaPDF   5687 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00201.1947
200/1947 Sb. 12. 12. 1947 Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00200.1947
199/1947 Sb. 10. 12. 1947 Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
e-SbírkaPDF   3234 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00199.1947
198/1947 Sb. 10. 12. 1947 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
e-SbírkaPDF   3234 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00198.1947
197/1947 Sb. 10. 12. 1947 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
e-SbírkaPDF   3234 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00197.1947
196/1947 Sb. 8. 12. 1947 Úmluva, jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00196.1947
195/1947 Sb. 3. 12. 1947 Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
e-SbírkaPDF   4148 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00195.1947
194/1947 Sb. 3. 12. 1947 Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
e-SbírkaPDF   4148 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00194.1947
193/1947 Sb. 3. 12. 1947 Nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae)
e-SbírkaPDF   4148 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00193.1947
192/1947 Sb. 22. 11. 1947 Mierová smluva s Maďarskom
e-SbírkaPDF   50 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00192.1947
191/1947 Sb. 21. 11. 1947 Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00191.1947
190/1947 Sb. 21. 11. 1947 Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1947:00190.1947
189/1947 Sb. 17. 11. 1947 Nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
e-SbírkaPDF   3880 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00189.1947
188/1947 Sb. 14. 11. 1947 Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice
e-SbírkaPDF   1691 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00188.1947
187/1947 Sb. 14. 11. 1947 Nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy
e-SbírkaPDF   1691 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00187.1947
186/1947 Sb. 13. 11. 1947 Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
e-SbírkaPDF   4838 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00186.1947
185/1947 Sb. 13. 11. 1947 Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
e-SbírkaPDF   4838 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00185.1947
184/1947 Sb. 12. 11. 1947 Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
e-SbírkaPDF   4319 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00184.1947
183/1947 Sb. 12. 11. 1947 Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
e-SbírkaPDF   4319 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00183.1947
182/1947 Sb. 12. 11. 1947 Zákon o stíhání trestných činů proti státu
e-SbírkaPDF   4319 kB
ECLI:CZ:SB:1947:00182.1947

V roce 1947 bylo publikováno 231 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0.136 ms (z toho 0.018 ms NoSQL).