Sbírka zákonů
ročník 1947

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
231/1947 Sb. 31. 12. 1947 Nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:231.1947
230/1947 Sb. 31. 12. 1947 Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:230.1947
229/1947 Sb. 31. 12. 1947 Nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:229.1947
228/1947 Sb. 31. 12. 1947 Nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:228.1947
227/1947 Sb. 31. 12. 1947 Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:227.1947
226/1947 Sb. 31. 12. 1947 Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:226.1947
225/1947 Sb. 31. 12. 1947 Zákon o myslivosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:225.1947
224/1947 Sb. 30. 12. 1947 Vyhláška, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:224.1947
223/1947 Sb. 30. 12. 1947 Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:223.1947
222/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:222.1947
221/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:221.1947
220/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:220.1947
219/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle §6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:219.1947
218/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:218.1947
217/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:217.1947
216/1947 Sb. 30. 12. 1947 Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:216.1947
215/1947 Sb. 29. 12. 1947 Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:215.1947
214/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:214.1947
213/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:213.1947
212/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:212.1947
211/1947 Sb. 24. 12. 1947 Nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:211.1947
210/1947 Sb. 23. 12. 1947 Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestanancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:210.1947
209/1947 Sb. 22. 12. 1947 Mírová smlouva s Rumunskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:209.1947
208/1947 Sb. 18. 12. 1947 Mírová smlouva s Finskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:208.1947
207/1947 Sb. 16. 12. 1947 Mírová smlouva s Bulharskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:207.1947
206/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:206.1947
205/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:205.1947
204/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:204.1947
203/1947 Sb. 15. 12. 1947 Vyhláška o zrušení spolků uvedených v §5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:203.1947
202/1947 Sb. 15. 12. 1947 Nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:202.1947
201/1947 Sb. 13. 12. 1947 Nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:201.1947
200/1947 Sb. 12. 12. 1947 Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:200.1947
199/1947 Sb. 10. 12. 1947 Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:199.1947
198/1947 Sb. 10. 12. 1947 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:198.1947
197/1947 Sb. 10. 12. 1947 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:197.1947
196/1947 Sb. 8. 12. 1947 Úmluva jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:196.1947
195/1947 Sb. 3. 12. 1947 Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:195.1947
194/1947 Sb. 3. 12. 1947 Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:194.1947
193/1947 Sb. 3. 12. 1947 Nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:193.1947
192/1947 Sb. 22. 11. 1947 Mierová smluva s Maďarskom
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:192.1947
191/1947 Sb. 21. 11. 1947 Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:191.1947
190/1947 Sb. 21. 11. 1947 Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:190.1947
189/1947 Sb. 17. 11. 1947 Nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:189.1947
188/1947 Sb. 14. 11. 1947 Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:188.1947
187/1947 Sb. 14. 11. 1947 Nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:187.1947
186/1947 Sb. 13. 11. 1947 Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:186.1947
185/1947 Sb. 13. 11. 1947 Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:185.1947
184/1947 Sb. 12. 11. 1947 Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:184.1947
183/1947 Sb. 12. 11. 1947 Nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:183.1947
182/1947 Sb. 12. 11. 1947 Zákon o stíhání trestných činů proti státu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1947:182.1947

V roce 1947 bylo publikováno 231 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,223 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).