Sbírka zákonů
ročník 1950

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
207/1950 Sb. 30. 12. 1950 Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:207.1950
206/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:206.1950
205/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:205.1950
204/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:204.1950
203/1950 Sb. 30. 12. 1950 Nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:203.1950
202/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:202.1950
201/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o hmotném zásobování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:201.1950
200/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:200.1950
199/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:199.1950
198/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:198.1950
197/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:197.1950
196/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:196.1950
195/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:195.1950
194/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení o sazbách za advokátské a notářské výkony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:194.1950
193/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nariadenie ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:193.1950
192/1950 Sb. 29. 12. 1950 Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:192.1950
191/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon směnečný a šekový
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:191.1950
190/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:190.1950
189/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o pojistné smlouvě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:189.1950
188/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:188.1950
187/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o zdokonalení živočišné výroby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:187.1950
186/1950 Sb. 28. 12. 1950 Vyhláška, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:186.1950
185/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:185.1950
184/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:184.1950
183/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:183.1950
182/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o zrušení Fondů národní obnovy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:182.1950
181/1950 Sb. 28. 12. 1950 Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:181.1950
180/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení o exekuci na peněžité pohledávky a plat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:180.1950
179/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:179.1950
178/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:178.1950
177/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:177.1950
176/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickym osobám
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:176.1950
175/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:175.1950
174/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o dražbách mimo exekuci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:174.1950
173/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o soudních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:173.1950
172/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:172.1950
171/1950 Sb. 27. 12. 1950 Nařízení o zboření staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:171.1950
170/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o zdravotnických povoláních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:170.1950
169/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:169.1950
168/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:168.1950
167/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o komunálních podnicích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:167.1950
166/1950 Sb. 27. 12. 1950 Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:166.1950
165/1950 Sb. 24. 12. 1950 Zákon na ochranu míru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:165.1950
164/1950 Sb. 23. 12. 1950 Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:164.1950
163/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:163.1950
162/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:162.1950
161/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:161.1950
160/1950 Sb. 23. 12. 1950 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:160.1950
159/1950 Sb. 20. 12. 1950 Nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:159.1950
158/1950 Sb. 19. 12. 1950 Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1950:158.1950

V roce 1950 bylo publikováno 207 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,220 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).