Sbírka zákonů
ročník 1951

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
130/1951 Sb. 31. 12. 1951 Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:130.1951
129/1951 Sb. 31. 12. 1951 Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:129.1951
128/1951 Sb. 31. 12. 1951 Nařízení o organisaci náboru pracovních sil
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:128.1951
127/1951 Sb. 31. 12. 1951 Nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:127.1951
126/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:126.1951
125/1951 Sb. 29. 12. 1951 Vyhláška, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:125.1951
124/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:124.1951
123/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:123.1951
122/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:122.1951
121/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o změnách v referátech národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:121.1951
120/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:120.1951
119/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o tajemnících místních národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:119.1951
118/1951 Sb. 28. 12. 1951 Nařízení o notářských poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:118.1951
117/1951 Sb. 28. 12. 1951 Nařízení, kterým se provádí zákon o státním notářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:117.1951
116/1951 Sb. 28. 12. 1951 Zákon o státním notářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:116.1951
115/1951 Sb. 28. 12. 1951 Nařízení, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:115.1951
114/1951 Sb. 28. 12. 1951 Zákon o advokacii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:114.1951
113/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení o Státním meteorologickém ústavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:113.1951
112/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení o reorganisaci státní památkové péče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:112.1951
111/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:111.1951
110/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o státních pracovních zálohách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:110.1951
109/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení o organisaci statistické služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:109.1951
108/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o organisaci národohospodářské evidence
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:108.1951
107/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:107.1951
106/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:106.1951
105/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:105.1951
104/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:104.1951
103/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:103.1951
102/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o přebudování národního pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:102.1951
101/1951 Sb. 26. 12. 1951 Vyhláška o stažení některých drobných mincí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:101.1951
100/1951 Sb. 26. 12. 1951 Nařízení o rejstříku trestů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:100.1951
99/1951 Sb. 26. 12. 1951 Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:099.1951
98/1951 Sb. 26. 12. 1951 Nařízení o zrušení státních zastaváren
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:098.1951
97/1951 Sb. 22. 12. 1951 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:097.1951
96/1951 Sb. 6. 12. 1951 Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:096.1951
95/1951 Sb. 6. 12. 1951 Nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:095.1951
94/1951 Sb. 6. 12. 1951 Nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:094.1951
93/1951 Sb. 6. 12. 1951 Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:093.1951
92/1951 Sb. 6. 12. 1951 Zákon o branné výchově
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:092.1951
91/1951 Sb. 1. 12. 1951 Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:091.1951
90/1951 Sb. 1. 12. 1951 Nařízení o pozbytí účinnosti §10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:090.1951
89/1951 Sb. 1. 12. 1951 Nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:089.1951
88/1951 Sb. 15. 11. 1951 Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:088.1951
87/1951 Sb. 15. 11. 1951 Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:087.1951
86/1951 Sb. 15. 11. 1951 Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:086.1951
85/1951 Sb. 2. 11. 1951 Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:085.1951
84/1951 Sb. 2. 11. 1951 Nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:084.1951
83/1951 Sb. 2. 11. 1951 Nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:083.1951
82/1951 Sb. 2. 11. 1951 Nařízení o organisaci státních statků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:082.1951
81/1951 Sb. 24. 10. 1951 Nařízení, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1951:081.1951

V roce 1951 bylo publikováno 130 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,222 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).