Sbírka zákonů
ročník 1951

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
130/1951 Sb. 31. 12. 1951 Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách
e-SbírkaPDF   3186 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00130.1951
129/1951 Sb. 31. 12. 1951 Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
e-SbírkaPDF   3186 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00129.1951
128/1951 Sb. 31. 12. 1951 Nařízení o organisaci náboru pracovních sil
e-SbírkaPDF   3186 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00128.1951
127/1951 Sb. 31. 12. 1951 Nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
e-SbírkaPDF   3186 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00127.1951
126/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00126.1951
125/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00125.1951
124/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00124.1951
123/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00123.1951
122/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00122.1951
121/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o změnách v referátech národních výborů
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00121.1951
120/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00120.1951
119/1951 Sb. 29. 12. 1951 Nařízení o tajemnících místních národních výborů
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00119.1951
118/1951 Sb. 28. 12. 1951 Nařízení o notářských poplatcích
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00118.1951
117/1951 Sb. 28. 12. 1951 Nařízení, kterým se provádí zákon o státním notářství
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00117.1951
116/1951 Sb. 28. 12. 1951 Zákon o státním notářství
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00116.1951
115/1951 Sb. 28. 12. 1951 Nařízení, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)
e-SbírkaPDF   9675 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00115.1951
114/1951 Sb. 28. 12. 1951 Zákon o advokacii
e-SbírkaPDF   9675 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00114.1951
113/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení o Státním meteorologickém ústavu
e-SbírkaPDF   7325 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00113.1951
112/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení o reorganisaci státní památkové péče
e-SbírkaPDF   7325 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00112.1951
111/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení, kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky
e-SbírkaPDF   7325 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00111.1951
110/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o státních pracovních zálohách
e-SbírkaPDF   7325 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00110.1951
109/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení o organisaci statistické služby
e-SbírkaPDF   7325 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00109.1951
108/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o organisaci národohospodářské evidence
e-SbírkaPDF   7325 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00108.1951
107/1951 Sb. 27. 12. 1951 Nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00107.1951
106/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00106.1951
105/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00105.1951
104/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00104.1951
103/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00103.1951
102/1951 Sb. 27. 12. 1951 Zákon o přebudování národního pojištění
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00102.1951
101/1951 Sb. 26. 12. 1951 Vyhláška o stažení některých drobných mincí
e-SbírkaPDF   1455 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00101.1951
100/1951 Sb. 26. 12. 1951 Nařízení o rejstříku trestů
e-SbírkaPDF   1455 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00100.1951
99/1951 Sb. 26. 12. 1951 Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany
e-SbírkaPDF   1455 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00099.1951
98/1951 Sb. 26. 12. 1951 Nařízení o zrušení státních zastaváren
e-SbírkaPDF   1455 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00098.1951
97/1951 Sb. 22. 12. 1951 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
e-SbírkaPDF   4132 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00097.1951
96/1951 Sb. 6. 12. 1951 Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
e-SbírkaPDF   4813 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00096.1951
95/1951 Sb. 6. 12. 1951 Nařízení, kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího
e-SbírkaPDF   4813 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00095.1951
94/1951 Sb. 6. 12. 1951 Nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
e-SbírkaPDF   4813 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00094.1951
93/1951 Sb. 6. 12. 1951 Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
e-SbírkaPDF   4813 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00093.1951
92/1951 Sb. 6. 12. 1951 Zákon o branné výchově
e-SbírkaPDF   4813 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00092.1951
91/1951 Sb. 1. 12. 1951 Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00091.1951
90/1951 Sb. 1. 12. 1951 Nařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00090.1951
89/1951 Sb. 1. 12. 1951 Nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00089.1951
88/1951 Sb. 15. 11. 1951 Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
e-SbírkaPDF   2840 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00088.1951
87/1951 Sb. 15. 11. 1951 Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
e-SbírkaPDF   2840 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00087.1951
86/1951 Sb. 15. 11. 1951 Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952
e-SbírkaPDF   2840 kB
ECLI:CZ:SB:1951:00086.1951
85/1951 Sb. 2. 11. 1951 Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00085.1951
84/1951 Sb. 2. 11. 1951 Nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00084.1951
83/1951 Sb. 2. 11. 1951 Nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00083.1951
82/1951 Sb. 2. 11. 1951 Nařízení o organisaci státních statků
e-SbírkaPDF   29 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00082.1951
81/1951 Sb. 24. 10. 1951 Nařízení, kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)
e-SbírkaPDF   168 MB
ECLI:CZ:SB:1951:00081.1951

V roce 1951 bylo publikováno 130 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.149 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).