Sbírka zákonů
ročník 1952

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
110/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích
e-SbírkaPDF   3286 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00110.1952
109/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců
e-SbírkaPDF   3286 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00109.1952
108/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských
e-SbírkaPDF   3286 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00108.1952
107/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva školství, věd a umění
e-SbírkaPDF   3286 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00107.1952
106/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)
e-SbírkaPDF   3286 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00106.1952
105/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení, kterým se se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00105.1952
104/1952 Sb. 30. 12. 1952 Vyhláška o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00104.1952
103/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o zevním označení členů závodní stráže
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00103.1952
102/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00102.1952
101/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00101.1952
100/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00100.1952
99/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00099.1952
98/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o státní obchodní inspekci
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00098.1952
97/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00097.1952
96/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00096.1952
95/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení, kterým se vydává jednací řád pro soudy
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00095.1952
94/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení § 39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00094.1952
93/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00093.1952
92/1952 Sb. 24. 12. 1952 Nařízení, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol
e-SbírkaPDF   1864 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00092.1952
91/1952 Sb. 24. 12. 1952 Nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd
e-SbírkaPDF   1864 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00091.1952
90/1952 Sb. 24. 12. 1952 Zákon o Československé akademii zemědělských věd
e-SbírkaPDF   3317 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00090.1952
89/1952 Sb. 23. 12. 1952 Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil
e-SbírkaPDF   4435 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00089.1952
88/1952 Sb. 23. 12. 1952 Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil
e-SbírkaPDF   4435 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00088.1952
87/1952 Sb. 23. 12. 1952 Zákon o reorganisaci branné výchovy
e-SbírkaPDF   4435 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00087.1952
86/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí
e-SbírkaPDF   6909 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00086.1952
85/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o pojišťovnictví
e-SbírkaPDF   6909 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00085.1952
84/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o organisaci peněžnictví
e-SbírkaPDF   6909 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00084.1952
83/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o rozpočtech národních výborů
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00083.1952
82/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o místních poplatcích
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00082.1952
81/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z představení
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00081.1952
80/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o domovní dani
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00080.1952
79/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o živnostenské dani
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00079.1952
78/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00078.1952
77/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o zemědělské dani
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00077.1952
76/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani ze mzdy
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00076.1952
75/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00075.1952
74/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z výkonů
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00074.1952
73/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z obratu
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00073.1952
72/1952 Sb. 17. 12. 1952 Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek
e-SbírkaPDF   3447 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00072.1952
71/1952 Sb. 17. 12. 1952 Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu
e-SbírkaPDF   3447 kB
ECLI:CZ:SB:1952:00071.1952
70/1952 Sb. 18. 11. 1952 Nařízení, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže
e-SbírkaPDF   47 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00070.1952
69/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon o sociálně právní ochraně mládeže
e-SbírkaPDF   47 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00069.1952
68/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
e-SbírkaPDF   47 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00068.1952
67/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
e-SbírkaPDF   47 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00067.1952
66/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon o organisaci soudů
e-SbírkaPDF   47 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00066.1952
65/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon o prokuratuře
e-SbírkaPDF   47 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00065.1952
64/1952 Sb. 18. 11. 1952 Ústavní zákon o soudech a prokuratuře
e-SbírkaPDF   47 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00064.1952
63/1952 Sb. 17. 11. 1952 Nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00063.1952
62/1952 Sb. 17. 11. 1952 Zákon o rybářství
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00062.1952
61/1952 Sb. 17. 11. 1952 Zákon o námořní plavbě
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1952:00061.1952

V roce 1952 bylo publikováno 110 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.132 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).