Sbírka zákonů
ročník 1952

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
110/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:110.1952
109/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:109.1952
108/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:108.1952
107/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva školství, věd a umění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:107.1952
106/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:106.1952
105/1952 Sb. 31. 12. 1952 Nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:105.1952
104/1952 Sb. 30. 12. 1952 Vyhláška o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:104.1952
103/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o zevním označení členů závodní stráže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:103.1952
102/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:102.1952
101/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:101.1952
100/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:100.1952
99/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:099.1952
98/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o státní obchodní inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:098.1952
97/1952 Sb. 30. 12. 1952 Nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:097.1952
96/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:096.1952
95/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení, kterým se vydává jednací řád pro soudy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:095.1952
94/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:094.1952
93/1952 Sb. 28. 12. 1952 Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:093.1952
92/1952 Sb. 24. 12. 1952 Nařízení, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:092.1952
91/1952 Sb. 24. 12. 1952 Nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:091.1952
90/1952 Sb. 24. 12. 1952 Zákon o Československé akademii zemědělských věd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:090.1952
89/1952 Sb. 23. 12. 1952 Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:089.1952
88/1952 Sb. 23. 12. 1952 Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:088.1952
87/1952 Sb. 23. 12. 1952 Zákon o reorganisaci branné výchovy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:087.1952
86/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:086.1952
85/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o pojišťovnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:085.1952
84/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o organisaci peněžnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:084.1952
83/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o rozpočtech národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:083.1952
82/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o místních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:082.1952
81/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z představení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:081.1952
80/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o domovní dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:080.1952
79/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o živnostenské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:079.1952
78/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:078.1952
77/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o zemědělské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:077.1952
76/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani ze mzdy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:076.1952
75/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:075.1952
74/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z výkonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:074.1952
73/1952 Sb. 22. 12. 1952 Zákon o dani z obratu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:073.1952
72/1952 Sb. 17. 12. 1952 Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:072.1952
71/1952 Sb. 17. 12. 1952 Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:071.1952
70/1952 Sb. 18. 11. 1952 Nařízení, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:070.1952
69/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon o sociálně právní ochraně mládeže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:069.1952
68/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:068.1952
67/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:067.1952
66/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon o organisaci soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:066.1952
65/1952 Sb. 18. 11. 1952 Zákon o prokuratuře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:065.1952
64/1952 Sb. 18. 11. 1952 Ústavní zákon o soudech a prokuratuře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:064.1952
63/1952 Sb. 17. 11. 1952 Nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:063.1952
62/1952 Sb. 17. 11. 1952 Zákon o rybářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:062.1952
61/1952 Sb. 17. 11. 1952 Zákon o námořní plavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1952:061.1952

V roce 1952 bylo publikováno 110 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,218 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).