Sbírka zákonů
ročník 1954

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
65/1954 Sb. 31. 12. 1954 Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války
e-SbírkaPDF   351 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00065.1954
64/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
e-SbírkaPDF   7898 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00064.1954
63/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   7898 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00063.1954
62/1954 Sb. 30. 12. 1954 Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   7898 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00062.1954
61/1954 Sb. 30. 12. 1954 Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   7898 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00061.1954
60/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu
e-SbírkaPDF   3260 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00060.1954
59/1954 Sb. 30. 12. 1954 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
e-SbírkaPDF   3260 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00059.1954
58/1954 Sb. 23. 12. 1954 Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
e-SbírkaPDF   1697 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00058.1954
57/1954 Sb. 16. 12. 1954 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00057.1954
56/1954 Sb. 16. 12. 1954 Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00056.1954
55/1954 Sb. 16. 12. 1954 Nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00055.1954
54/1954 Sb. 11. 12. 1954 Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954
e-SbírkaPDF   1141 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00054.1954
53/1954 Sb. 1. 12. 1954 Zákon o lidových družstvech a družstevních organisacích
e-SbírkaPDF   9701 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00053.1954
52/1954 Sb. 30. 11. 1954 Zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství
e-SbírkaPDF   3402 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00052.1954
51/1954 Sb. 25. 11. 1954 Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků
e-SbírkaPDF   1889 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00051.1954
50/1954 Sb. 15. 11. 1954 Vyhláška o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
e-SbírkaPDF   8942 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00050.1954
49/1954 Sb. 15. 11. 1954 Nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave
e-SbírkaPDF   8942 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00049.1954
48/1954 Sb. 10. 11. 1954 Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže
e-SbírkaPDF   1210 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00048.1954
47/1954 Sb. 26. 10. 1954 Nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví
e-SbírkaPDF   1716 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00047.1954
46/1954 Sb. 23. 10. 1954 Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy
e-SbírkaPDF   5192 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00046.1954
45/1954 Sb. 23. 10. 1954 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
e-SbírkaPDF   5192 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00045.1954
44/1954 Sb. 23. 10. 1954 Nařízení o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
e-SbírkaPDF   5192 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00044.1954
43/1954 Sb. 22. 10. 1954 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00043.1954
42/1954 Sb. 22. 10. 1954 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00042.1954
41/1954 Sb. 14. 10. 1954 Nařízení o občanské kontrole provozoven
e-SbírkaPDF   1374 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00041.1954
40/1954 Sb. 6. 10. 1954 Nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev
e-SbírkaPDF   1637 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00040.1954
39/1954 Sb. 27. 9. 1954 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
e-SbírkaPDF   3286 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00039.1954
38/1954 Sb. 27. 9. 1954 Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah
e-SbírkaPDF   3286 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00038.1954
37/1954 Sb. 22. 9. 1954 Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00037.1954
36/1954 Sb. 21. 8. 1954 Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na pamět 10. výročí Slovenského národní povstání
e-SbírkaPDF   1868 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00036.1954
35/1954 Sb. 21. 8. 1954 Nařízení o pamětních mincích
e-SbírkaPDF   1868 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00035.1954
34/1954 Sb. 21. 8. 1954 Nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině
e-SbírkaPDF   1868 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00034.1954
33/1954 Sb. 11. 8. 1954 Nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamaci při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
e-SbírkaPDF   1728 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00033.1954
32/1954 Sb. 31. 7. 1954 Nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů
e-SbírkaPDF   1557 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00032.1954
31/1954 Sb. 7. 7. 1954 Nařízení, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1954:00031.1954
30/1954 Sb. 10. 6. 1954 Nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory
e-SbírkaPDF   1605 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00030.1954
29/1954 Sb. 9. 6. 1954 Nařízení o archivnictví
e-SbírkaPDF   1712 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00029.1954
28/1954 Sb. 8. 6. 1954 Nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen
e-SbírkaPDF   6004 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00028.1954
27/1954 Sb. 2. 6. 1954 Zákon o volbách do Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   7943 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00027.1954
26/1954 Sb. 2. 6. 1954 Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
e-SbírkaPDF   7943 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00026.1954
25/1954 Sb. 21. 5. 1954 Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy
e-SbírkaPDF   3996 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00025.1954
24/1954 Sb. 21. 5. 1954 Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu
e-SbírkaPDF   3996 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00024.1954
23/1954 Sb. 17. 5. 1954 Nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
e-SbírkaPDF   6129 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00023.1954
22/1954 Sb. 15. 5. 1954 Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů
e-SbírkaPDF   9351 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00022.1954
21/1954 Sb. 14. 5. 1954 Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
e-SbírkaPDF   3828 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00021.1954
20/1954 Sb. 14. 5. 1954 Nařízení o organisaci státní báňské správy
e-SbírkaPDF   3828 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00020.1954
19/1954 Sb. 14. 5. 1954 Nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh
e-SbírkaPDF   3828 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00019.1954
18/1954 Sb. 23. 4. 1954 Nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení
e-SbírkaPDF   3579 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00018.1954
17/1954 Sb. 31. 3. 1954 Nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
e-SbírkaPDF   4318 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00017.1954
16/1954 Sb. 19. 3. 1954 Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
e-SbírkaPDF   2830 kB
ECLI:CZ:SB:1954:00016.1954

V roce 1954 bylo publikováno 65 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.161 ms (z toho 0.018 ms NoSQL).