Sbírka zákonů
ročník 1957

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
82/1957 Sb. 31. 12. 1957 Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:082.1957
81/1957 Sb. 31. 12. 1957 Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:081.1957
80/1957 Sb. 31. 12. 1957 Nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:080.1957
79/1957 Sb. 31. 12. 1957 Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:079.1957
78/1957 Sb. 31. 12. 1957 Nařízení, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:078.1957
77/1957 Sb. 31. 12. 1957 Nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:077.1957
76/1957 Sb. 31. 12. 1957 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:076.1957
75/1957 Sb. 31. 12. 1957 Zákon o občanských průkazech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:075.1957
74/1957 Sb. 30. 12. 1957 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:074.1957
73/1957 Sb. 30. 12. 1957 Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:073.1957
72/1957 Sb. 30. 12. 1957 Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:072.1957
71/1957 Sb. 30. 12. 1957 Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:071.1957
70/1957 Sb. 30. 12. 1957 Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:070.1957
69/1957 Sb. 30. 12. 1957 Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:069.1957
68/1957 Sb. 30. 12. 1957 Zákon o umělém přerušení těhotenství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:068.1957
67/1957 Sb. 9. 12. 1957 Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:067.1957
66/1957 Sb. 9. 12. 1957 Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:066.1957
65/1957 Sb. 9. 12. 1957 Nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:065.1957
64/1957 Sb. 2. 12. 1957 Nařízení o místní bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:064.1957
63/1957 Sb. 2. 12. 1957 Nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:063.1957
62/1957 Sb. 2. 12. 1957 Nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:062.1957
61/1957 Sb. 28. 11. 1957 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:061.1957
60/1957 Sb. 28. 11. 1957 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:060.1957
59/1957 Sb. 28. 11. 1957 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:059.1957
58/1957 Sb. 28. 11. 1957 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:058.1957
57/1957 Sb. 16. 11. 1957 Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:057.1957
56/1957 Sb. 16. 11. 1957 Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:056.1957
55/1957 Sb. 16. 11. 1957 Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:055.1957
54/1957 Sb. 12. 11. 1957 Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:054.1957
53/1957 Sb. 12. 11. 1957 Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:053.1957
52/1957 Sb. 31. 10. 1957 Nařízení o další změně nařízení o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:052.1957
51/1957 Sb. 1. 9. 1957 Nařízení o rejstříku trestů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:051.1957
50/1957 Sb. 29. 8. 1957 Nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:050.1957
49/1957 Sb. 29. 8. 1957 Nařízení o výkupu zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:049.1957
48/1957 Sb. 16. 8. 1957 Vyhláška o vydání mincí 1 Kčs
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:048.1957
47/1957 Sb. 16. 8. 1957 Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:047.1957
46/1957 Sb. 15. 8. 1957 Nařízení o technické normalisaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:046.1957
45/1957 Sb. 15. 8. 1957 Nařízení o zlepšovacích návrzích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:045.1957
44/1957 Sb. 15. 8. 1957 Nařízení o objevech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:044.1957
43/1957 Sb. 15. 8. 1957 Nařízení o vynálezech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:043.1957
42/1957 Sb. 3. 8. 1957 Nařízení o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:042.1957
41/1957 Sb. 3. 8. 1957 Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:041.1957
40/1957 Sb. 30. 7. 1957 Nařízení o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:040.1957
39/1957 Sb. 30. 7. 1957 Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:039.1957
38/1957 Sb. 29. 7. 1957 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:038.1957
37/1957 Sb. 29. 7. 1957 Zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:037.1957
36/1957 Sb. 29. 7. 1957 Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:036.1957
35/1957 Sb. 24. 7. 1957 Zákon o technické normalisaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:035.1957
34/1957 Sb. 24. 7. 1957 Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:034.1957
33/1957 Sb. 23. 7. 1957 Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1957:033.1957

V roce 1957 bylo publikováno 82 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,223 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).