Sbírka zákonů
ročník 1960

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
195/1960 Sb. 31. 12. 1960 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   8716 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00195.1960
194/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
e-SbírkaPDF   7815 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00194.1960
193/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
e-SbírkaPDF   7815 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00193.1960
192/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
e-SbírkaPDF   7815 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00192.1960
191/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
e-SbírkaPDF   7815 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00191.1960
190/1960 Sb. 30. 12. 1960 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
e-SbírkaPDF   7815 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00190.1960
189/1960 Sb. 30. 12. 1960 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
e-SbírkaPDF   7815 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00189.1960
188/1960 Sb. 29. 12. 1960 Vyhláška o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1960:00188.1960
187/1960 Sb. 29. 12. 1960 Vyhláška o provádění pokladních operací
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1960:00187.1960
186/1960 Sb. 28. 12. 1960 Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
e-SbírkaPDF   7723 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00186.1960
185/1960 Sb. 22. 12. 1960 Vyhláška, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
e-SbírkaPDF   6695 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00185.1960
184/1960 Sb. 22. 12. 1960 Vyhláška o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí
e-SbírkaPDF   6695 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00184.1960
183/1960 Sb. 22. 12. 1960 Vyhláška o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků
e-SbírkaPDF   6695 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00183.1960
182/1960 Sb. 19. 12. 1960 Vyhláška o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
e-SbírkaPDF   3867 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00182.1960
181/1960 Sb. 17. 12. 1960 Vyhláška, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
e-SbírkaPDF   3804 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00181.1960
180/1960 Sb. 17. 12. 1960 Vyhláška o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond
e-SbírkaPDF   3804 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00180.1960
179/1960 Sb. 16. 12. 1960 Vyhláška, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
e-SbírkaPDF   3472 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00179.1960
178/1960 Sb. 16. 12. 1960 Vyhláška o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší
e-SbírkaPDF   3472 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00178.1960
177/1960 Sb. 15. 12. 1960 Vyhláška o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů
e-SbírkaPDF   4201 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00177.1960
176/1960 Sb. 13. 12. 1960 Vyhláška o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
e-SbírkaPDF   7277 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00176.1960
175/1960 Sb. 13. 12. 1960 Vyhláška o Evropské úmluvě o silničních značkách
e-SbírkaPDF   7277 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00175.1960
174/1960 Sb. 13. 12. 1960 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
e-SbírkaPDF   7277 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00174.1960
173/1960 Sb. 12. 12. 1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
e-SbírkaPDF   3526 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00173.1960
172/1960 Sb. 12. 12. 1960 Vyhláška o inseminaci hospodářských zvířat
e-SbírkaPDF   3526 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00172.1960
171/1960 Sb. 8. 12. 1960 Vyhláška o závodním stravování
e-SbírkaPDF   7105 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00171.1960
170/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
e-SbírkaPDF   6430 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00170.1960
169/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda (MŽVS)
e-SbírkaPDF   6430 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00169.1960
168/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
e-SbírkaPDF   6430 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00168.1960
167/1960 Sb. 30. 11. 1960 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
e-SbírkaPDF   6430 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00167.1960
166/1960 Sb. 28. 11. 1960 Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
e-SbírkaPDF   8206 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00166.1960
165/1960 Sb. 25. 11. 1960 Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   8756 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00165.1960
164/1960 Sb. 21. 11. 1960 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   519 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00164.1960
163/1960 Sb. 21. 11. 1960 Zákon o státním znaku a o státní vlajce
e-SbírkaPDF   519 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00163.1960
162/1960 Sb. 17. 11. 1960 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
e-SbírkaPDF   3312 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00162.1960
161/1960 Sb. 17. 11. 1960 Vyhláška, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
e-SbírkaPDF   3312 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00161.1960
160/1960 Sb. 15. 11. 1960 Vyhláška o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1960:00160.1960
159/1960 Sb. 10. 11. 1960 Vyhláška, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
e-SbírkaPDF   3135 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00159.1960
158/1960 Sb. 10. 11. 1960 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
e-SbírkaPDF   3135 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00158.1960
157/1960 Sb. 7. 11. 1960 Vyhláška o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou
e-SbírkaPDF   7944 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00157.1960
156/1960 Sb. 4. 11. 1960 Vyhláška, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy)
e-SbírkaPDF   3382 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00156.1960
155/1960 Sb. 4. 11. 1960 Vyhláška o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic
e-SbírkaPDF   3382 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00155.1960
154/1960 Sb. 31. 10. 1960 Vyhláška o podnikových fondech pracujících
e-SbírkaPDF   4297 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00154.1960
153/1960 Sb. 27. 10. 1960 Vyhláška, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1960:00153.1960
152/1960 Sb. 27. 10. 1960 Vyhláška o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1960:00152.1960
151/1960 Sb. 25. 10. 1960 Vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
e-SbírkaPDF   3713 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00151.1960
150/1960 Sb. 20. 10. 1960 Vyhláška o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
e-SbírkaPDF   7014 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00150.1960
149/1960 Sb. 13. 10. 1960 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb
e-SbírkaPDF   2781 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00149.1960
148/1960 Sb. 13. 10. 1960 Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
e-SbírkaPDF   2781 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00148.1960
147/1960 Sb. 13. 10. 1960 Vyhláška o přenesení finanční na účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
e-SbírkaPDF   2781 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00147.1960
146/1960 Sb. 13. 10. 1960 Zákon o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady
e-SbírkaPDF   2781 kB
ECLI:CZ:SB:1960:00146.1960

V roce 1960 bylo publikováno 195 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.139 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).