Sbírka zákonů
ročník 1963

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
106/1963 Sb. 29. 12. 1963 Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:106.1963
105/1963 Sb. 29. 12. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:105.1963
104/1963 Sb. 19. 12. 1963 Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:104.1963
103/1963 Sb. 19. 12. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy, k zákonu o rybářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:103.1963
102/1963 Sb. 19. 12. 1963 Zákon o rybářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:102.1963
101/1963 Sb. 18. 12. 1963 Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:101.1963
100/1963 Sb. 17. 12. 1963 Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:100.1963
99/1963 Sb. 17. 12. 1963 Občanský soudní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:099.1963
98/1963 Sb. 16. 12. 1963 Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:098.1963
97/1963 Sb. 16. 12. 1963 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:097.1963
96/1963 Sb. 14. 12. 1963 Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:096.1963
95/1963 Sb. 14. 12. 1963 Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:095.1963
94/1963 Sb. 13. 12. 1963 Zákon o rodině
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:094.1963
93/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vládní nařízení o úpravě celních sazeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:093.1963
92/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby, a s výkonem trestu odnětí svobody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:092.1963
91/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:091.1963
90/1963 Sb. 12. 12. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:090.1963
89/1963 Sb. 11. 12. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:089.1963
88/1963 Sb. 10. 12. 1963 Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:088.1963
87/1963 Sb. 9. 12. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:087.1963
86/1963 Sb. 9. 12. 1963 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:086.1963
85/1963 Sb. 22. 11. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:085.1963
84/1963 Sb. 22. 11. 1963 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:084.1963
83/1963 Sb. 13. 11. 1963 Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:083.1963
82/1963 Sb. 24. 10. 1963 Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:082.1963
81/1963 Sb. 24. 10. 1963 Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro investiční výstavbu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:081.1963
80/1963 Sb. 22. 10. 1963 Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:080.1963
79/1963 Sb. 17. 10. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:079.1963
78/1963 Sb. 17. 10. 1963 Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o památkových rezervacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:078.1963
77/1963 Sb. 7. 10. 1963 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:077.1963
76/1963 Sb. 7. 10. 1963 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:076.1963
75/1963 Sb. 7. 10. 1963 Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:075.1963
74/1963 Sb. 5. 10. 1963 Zákon Slovenské národní rady o Slovenské akademii věd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:074.1963
73/1963 Sb. 30. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:073.1963
72/1963 Sb. 30. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:072.1963
71/1963 Sb. 30. 9. 1963 Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:071.1963
70/1963 Sb. 17. 9. 1963 Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:070.1963
69/1963 Sb. 17. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:069.1963
68/1963 Sb. 17. 9. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:068.1963
67/1963 Sb. 7. 9. 1963 Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:067.1963
66/1963 Sb. 7. 9. 1963 Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:066.1963
65/1963 Sb. 30. 8. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:065.1963
64/1963 Sb. 30. 8. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:064.1963
63/1963 Sb. 23. 8. 1963 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:063.1963
62/1963 Sb. 23. 8. 1963 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:062.1963
61/1963 Sb. 17. 8. 1963 Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:061.1963
60/1963 Sb. 29. 7. 1963 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:060.1963
59/1963 Sb. 29. 7. 1963 Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:059.1963
58/1963 Sb. 24. 7. 1963 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:058.1963
57/1963 Sb. 19. 7. 1963 Zákon o advokacii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1963:057.1963

V roce 1963 bylo publikováno 106 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,232 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).