Sbírka zákonů
ročník 1964

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
211/1964 Sb. 31. 12. 1964 Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:211.1964
210/1964 Sb. 31. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:210.1964
209/1964 Sb. 31. 12. 1964 Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:209.1964
208/1964 Sb. 28. 12. 1964 Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:208.1964
207/1964 Sb. 24. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:207.1964
206/1964 Sb. 24. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:206.1964
205/1964 Sb. 18. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:205.1964
204/1964 Sb. 18. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:204.1964
203/1964 Sb. 17. 12. 1964 Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:203.1964
202/1964 Sb. 17. 12. 1964 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:202.1964
201/1964 Sb. 13. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:201.1964
200/1964 Sb. 13. 12. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:200.1964
199/1964 Sb. 12. 12. 1964 Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:199.1964
198/1964 Sb. 12. 12. 1964 Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:198.1964
197/1964 Sb. 11. 12. 1964 Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:197.1964
196/1964 Sb. 10. 12. 1964 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:196.1964
195/1964 Sb. 10. 12. 1964 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:195.1964
194/1964 Sb. 10. 12. 1964 Vyhláška ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:194.1964
193/1964 Sb. 25. 11. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:193.1964
192/1964 Sb. 25. 11. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:192.1964
191/1964 Sb. 20. 11. 1964 Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:191.1964
190/1964 Sb. 20. 10. 1964 Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:190.1964
189/1964 Sb. 19. 10. 1964 Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:189.1964
188/1964 Sb. 12. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:188.1964
187/1964 Sb. 12. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:187.1964
186/1964 Sb. 12. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:186.1964
185/1964 Sb. 1. 10. 1964 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:185.1964
184/1964 Sb. 1. 10. 1964 Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:184.1964
183/1964 Sb. 1. 10. 1964 Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:183.1964
182/1964 Sb. 1. 10. 1964 Usnesení Národního shromáždění Zásady dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:182.1964
181/1964 Sb. 1. 10. 1964 Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:181.1964
180/1964 Sb. 1. 10. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:180.1964
179/1964 Sb. 30. 9. 1964 Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:179.1964
178/1964 Sb. 30. 9. 1964 Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:178.1964
177/1964 Sb. 30. 9. 1964 Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:177.1964
176/1964 Sb. 19. 9. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:176.1964
175/1964 Sb. 19. 9. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:175.1964
174/1964 Sb. 3. 9. 1964 Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:174.1964
173/1964 Sb. 3. 9. 1964 Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:173.1964
172/1964 Sb. 1. 9. 1964 Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:172.1964
171/1964 Sb. 1. 9. 1964 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:171.1964
170/1964 Sb. 1. 9. 1964 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:170.1964
169/1964 Sb. 1. 9. 1964 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:169.1964
168/1964 Sb. 20. 8. 1964 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:168.1964
167/1964 Sb. 20. 8. 1964 Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:167.1964
166/1964 Sb. 12. 8. 1964 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:166.1964
165/1964 Sb. 12. 8. 1964 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:165.1964
164/1964 Sb. 12. 8. 1964 Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:164.1964
163/1964 Sb. 12. 8. 1964 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:163.1964
162/1964 Sb. 8. 7. 1964 Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1964:162.1964

V roce 1964 bylo publikováno 211 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,237 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).