Sbírka zákonů
ročník 1971

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
171/1971 Sb. 29. 12. 1971 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
e-SbírkaPDF   6927 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00171.1971
170/1971 Sb. 29. 12. 1971 Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců Krajského soudu v Bratislavě, Krajského soudu v Košicích a některých okresních (městských) soudů
e-SbírkaPDF   6927 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00170.1971
169/1971 Sb. 29. 12. 1971 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic
e-SbírkaPDF   6927 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00169.1971
168/1971 Sb. 29. 12. 1971 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
e-SbírkaPDF   6927 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00168.1971
167/1971 Sb. 29. 12. 1971 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky
e-SbírkaPDF   6927 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00167.1971
166/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00166.1971
165/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00165.1971
164/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00164.1971
163/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00163.1971
162/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady Československého Revolučního odborového hnutí o fondu kulturních a sociálních potřeb
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00162.1971
161/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00161.1971
160/1971 Sb. 27. 12. 1971 Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00160.1971
159/1971 Sb. 27. 12. 1971 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00159.1971
158/1971 Sb. 27. 12. 1971 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1972
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00158.1971
157/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00157.1971
156/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00156.1971
155/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00155.1971
154/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00154.1971
153/1971 Sb. 27. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00153.1971
152/1971 Sb. 23. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00152.1971
151/1971 Sb. 23. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00151.1971
150/1971 Sb. 23. 12. 1971 Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00150.1971
149/1971 Sb. 23. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00149.1971
148/1971 Sb. 23. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00148.1971
147/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00147.1971
146/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00146.1971
145/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00145.1971
144/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00144.1971
143/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00143.1971
142/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44 Sb. ze dne 13. 4. 1970
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00142.1971
141/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00141.1971
140/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00140.1971
139/1971 Sb. 20. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00139.1971
138/1971 Sb. 6. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1971:00138.1971
137/1971 Sb. 24. 11. 1971 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 89/1971 Sb., o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971, slovenského vydání
e-SbírkaPDF   4825 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00137.1971
136/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
e-SbírkaPDF   4825 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00136.1971
135/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
e-SbírkaPDF   4825 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00135.1971
134/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00134.1971
133/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00133.1971
132/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00132.1971
131/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00131.1971
130/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00130.1971
129/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00129.1971
128/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00128.1971
127/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00127.1971
126/1971 Sb. 24. 11. 1971 Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
e-SbírkaPDF   6711 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00126.1971
125/1971 Sb. 27. 10. 1971 Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
e-SbírkaPDF   9727 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00125.1971
124/1971 Sb. 27. 10. 1971 Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa
e-SbírkaPDF   9727 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00124.1971
123/1971 Sb. 27. 10. 1971 Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
e-SbírkaPDF   9727 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00123.1971
122/1971 Sb. 27. 10. 1971 Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě
e-SbírkaPDF   9727 kB
ECLI:CZ:SB:1971:00122.1971

V roce 1971 bylo publikováno 171 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.138 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).