Sbírka zákonů
ročník 1971

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
171/1971 Sb. 29. 12. 1971 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:171.1971
170/1971 Sb. 29. 12. 1971 Opatření ministra spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců Krajského soudu v Bratislavě, Krajského soudu v Košicích a některých okresních (městských) soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:170.1971
169/1971 Sb. 29. 12. 1971 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:169.1971
168/1971 Sb. 29. 12. 1971 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:168.1971
167/1971 Sb. 29. 12. 1971 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:167.1971
166/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:166.1971
165/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:165.1971
164/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:164.1971
163/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:163.1971
162/1971 Sb. 28. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady Československého Revolučního odborového hnutí o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:162.1971
161/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 155/1970 Sb., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:161.1971
160/1971 Sb. 27. 12. 1971 Zákon Slovenské národní rady o volbách soudců z lidu okresních a krajských soudů Slovenské socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:160.1971
159/1971 Sb. 27. 12. 1971 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:159.1971
158/1971 Sb. 27. 12. 1971 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1972
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:158.1971
157/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:157.1971
156/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:156.1971
155/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:155.1971
154/1971 Sb. 27. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o účetnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:154.1971
153/1971 Sb. 27. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o informační soustavě organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:153.1971
152/1971 Sb. 23. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:152.1971
151/1971 Sb. 23. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:151.1971
150/1971 Sb. 23. 12. 1971 Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:150.1971
149/1971 Sb. 23. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:149.1971
148/1971 Sb. 23. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:148.1971
147/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:147.1971
146/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:146.1971
145/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o změně podřízenosti Pohraniční stráže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:145.1971
144/1971 Sb. 23. 12. 1971 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:144.1971
143/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:143.1971
142/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:142.1971
141/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:141.1971
140/1971 Sb. 20. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:140.1971
139/1971 Sb. 20. 12. 1971 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:139.1971
138/1971 Sb. 6. 12. 1971 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:138.1971
137/1971 Sb. 24. 11. 1971 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:137.1971
136/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:136.1971
135/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování odborů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:135.1971
134/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:134.1971
133/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:133.1971
132/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:132.1971
131/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 78/1968 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:131.1971
130/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:130.1971
129/1971 Sb. 24. 11. 1971 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:129.1971
128/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:128.1971
127/1971 Sb. 24. 11. 1971 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:127.1971
126/1971 Sb. 24. 11. 1971 Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:126.1971
125/1971 Sb. 27. 10. 1971 Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:125.1971
124/1971 Sb. 27. 10. 1971 Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:124.1971
123/1971 Sb. 27. 10. 1971 Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:123.1971
122/1971 Sb. 27. 10. 1971 Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o jejich správě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1971:122.1971

V roce 1971 bylo publikováno 171 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,221 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).