Sbírka zákonů
ročník 1972

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
121/1972 Sb. 29. 12. 1972 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:121.1972
120/1972 Sb. 29. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:120.1972
119/1972 Sb. 29. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:119.1972
118/1972 Sb. 29. 12. 1972 Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:118.1972
117/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:117.1972
116/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:116.1972
115/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:115.1972
114/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:114.1972
113/1972 Sb. 28. 12. 1972 Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:113.1972
112/1972 Sb. 27. 12. 1972 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 131/1964 Sb., ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:112.1972
111/1972 Sb. 27. 12. 1972 Oznámení Kanceláře České národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:111.1972
110/1972 Sb. 27. 12. 1972 Zákon Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:110.1972
109/1972 Sb. 27. 12. 1972 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1973
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:109.1972
108/1972 Sb. 27. 12. 1972 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:108.1972
107/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:107.1972
106/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:106.1972
105/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:105.1972
104/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:104.1972
103/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:103.1972
102/1972 Sb. 21. 12. 1972 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:102.1972
101/1972 Sb. 15. 12. 1972 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:101.1972
100/1972 Sb. 15. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:100.1972
99/1972 Sb. 15. 12. 1972 Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:099.1972
98/1972 Sb. 15. 12. 1972 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:098.1972
97/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb. a vyhlášky č. 124/1970 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:097.1972
96/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:096.1972
95/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:095.1972
94/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:094.1972
93/1972 Sb. 14. 12. 1972 Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:093.1972
92/1972 Sb. 4. 12. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:092.1972
91/1972 Sb. 4. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:091.1972
90/1972 Sb. 4. 12. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:090.1972
89/1972 Sb. 15. 11. 1972 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:089.1972
88/1972 Sb. 15. 11. 1972 Vyhláška federálního ministerstva financí o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:088.1972
87/1972 Sb. 15. 11. 1972 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň-sever) Západočeského krajského národního výboru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:087.1972
86/1972 Sb. 15. 11. 1972 Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:086.1972
85/1972 Sb. 10. 11. 1972 Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:085.1972
84/1972 Sb. 10. 11. 1972 Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:084.1972
83/1972 Sb. 31. 10. 1972 Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:083.1972
82/1972 Sb. 31. 10. 1972 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:082.1972
81/1972 Sb. 31. 10. 1972 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:081.1972
80/1972 Sb. 31. 10. 1972 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o změně území Západoslovenského kraje a Středoslovenského kraje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:080.1972
79/1972 Sb. 31. 10. 1972 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 156 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:079.1972
78/1972 Sb. 31. 10. 1972 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 135 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:078.1972
77/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:077.1972
76/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:076.1972
75/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:075.1972
74/1972 Sb. 6. 10. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:074.1972
73/1972 Sb. 19. 9. 1972 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:073.1972
72/1972 Sb. 19. 9. 1972 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1972:072.1972

V roce 1972 bylo publikováno 121 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,213 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).