Sbírka zákonů
ročník 1974

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
139/1974 Sb. 28. 12. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:139.1974
138/1974 Sb. 28. 12. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:138.1974
137/1974 Sb. 27. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:137.1974
136/1974 Sb. 23. 12. 1974 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:136.1974
135/1974 Sb. 23. 12. 1974 Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:135.1974
134/1974 Sb. 23. 12. 1974 Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:134.1974
133/1974 Sb. 23. 12. 1974 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:133.1974
132/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:132.1974
131/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:131.1974
130/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:130.1974
129/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:129.1974
128/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:128.1974
127/1974 Sb. 20. 12. 1974 Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:127.1974
126/1974 Sb. 20. 12. 1974 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:126.1974
125/1974 Sb. 20. 12. 1974 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:125.1974
124/1974 Sb. 13. 12. 1974 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:124.1974
123/1974 Sb. 13. 12. 1974 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:123.1974
122/1974 Sb. 13. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:122.1974
121/1974 Sb. 4. 12. 1974 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:121.1974
120/1974 Sb. 4. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:120.1974
119/1974 Sb. 4. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:119.1974
118/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:118.1974
117/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:117.1974
116/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:116.1974
115/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:115.1974
114/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:114.1974
113/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:113.1974
112/1974 Sb. 16. 11. 1974 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:112.1974
111/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:111.1974
110/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:110.1974
109/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:109.1974
108/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:108.1974
107/1974 Sb. 6. 11. 1974 Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:107.1974
106/1974 Sb. 6. 11. 1974 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:106.1974
105/1974 Sb. 6. 11. 1974 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:105.1974
104/1974 Sb. 6. 11. 1974 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:104.1974
103/1974 Sb. 6. 11. 1974 Zákon o zemědělské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:103.1974
102/1974 Sb. 30. 10. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:102.1974
101/1974 Sb. 30. 10. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:101.1974
100/1974 Sb. 30. 10. 1974 Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:100.1974
99/1974 Sb. 30. 10. 1974 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:099.1974
98/1974 Sb. 30. 10. 1974 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:098.1974
97/1974 Sb. 30. 10. 1974 Zákon České národní rady o archivnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:097.1974
96/1974 Sb. 18. 10. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:096.1974
95/1974 Sb. 18. 10. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:095.1974
94/1974 Sb. 18. 10. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:094.1974
93/1974 Sb. 4. 10. 1974 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:093.1974
92/1974 Sb. 4. 10. 1974 Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:092.1974
91/1974 Sb. 4. 10. 1974 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:091.1974
90/1974 Sb. 25. 9. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1974:090.1974

V roce 1974 bylo publikováno 139 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,226 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).