Sbírka zákonů
ročník 1974

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
139/1974 Sb. 28. 12. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o činnosti kulturních a informačních středisek v Praze a v Berlíně
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00139.1974
138/1974 Sb. 28. 12. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00138.1974
137/1974 Sb. 27. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00137.1974
136/1974 Sb. 23. 12. 1974 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v úplném znění zákona o trestním řízení soudním (trestního řádu) č. 148/1973 Sb., slovenského vydání 2. v zákoně České národní rady č. 97/1974, o archivnictví, slovenského vydání 3. ve vyhlášce rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové č. 107/1974 Sb., kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady, slovenského vydání 4. ve vyhlášce ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení, českého i slovenského vydání
e-SbírkaPDF   9608 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00136.1974
135/1974 Sb. 23. 12. 1974 Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
e-SbírkaPDF   9608 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00135.1974
134/1974 Sb. 23. 12. 1974 Zákon Slovenské národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
e-SbírkaPDF   9608 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00134.1974
133/1974 Sb. 23. 12. 1974 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1975
e-SbírkaPDF   9608 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00133.1974
132/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy
e-SbírkaPDF   9456 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00132.1974
131/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky
e-SbírkaPDF   9456 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00131.1974
130/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
e-SbírkaPDF   9456 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00130.1974
129/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
e-SbírkaPDF   9456 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00129.1974
128/1974 Sb. 22. 12. 1974 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
e-SbírkaPDF   9456 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00128.1974
127/1974 Sb. 20. 12. 1974 Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 87 - Banská Štiavnica
e-SbírkaPDF   3712 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00127.1974
126/1974 Sb. 20. 12. 1974 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě
e-SbírkaPDF   3712 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00126.1974
125/1974 Sb. 20. 12. 1974 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1975
e-SbírkaPDF   3712 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00125.1974
124/1974 Sb. 13. 12. 1974 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00124.1974
123/1974 Sb. 13. 12. 1974 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00123.1974
122/1974 Sb. 13. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva dopravy o změně a doplnění vyhlášky, kterou se provádí zákon o dráhách
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00122.1974
121/1974 Sb. 4. 12. 1974 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o soustavě zdravotnických zařízení
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00121.1974
120/1974 Sb. 4. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00120.1974
119/1974 Sb. 4. 12. 1974 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00119.1974
118/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00118.1974
117/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00117.1974
116/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00116.1974
115/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00115.1974
114/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00114.1974
113/1974 Sb. 27. 11. 1974 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění vyhlášky č. 171/1973 Sb.
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00113.1974
112/1974 Sb. 16. 11. 1974 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. ve vyhlášce Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách, slovenského vydání 2. v celním zákoně č. 44/1974 Sb., slovenského vydání 3. ve vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 59/1974 Sb., o silniční taxislužbě, slovenského vydání
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00112.1974
111/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00111.1974
110/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00110.1974
109/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00109.1974
108/1974 Sb. 16. 11. 1974 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00108.1974
107/1974 Sb. 6. 11. 1974 Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory ve Východočeském kraji stavebními úřady
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00107.1974
106/1974 Sb. 6. 11. 1974 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00106.1974
105/1974 Sb. 6. 11. 1974 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00105.1974
104/1974 Sb. 6. 11. 1974 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00104.1974
103/1974 Sb. 6. 11. 1974 Zákon o zemědělské dani
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00103.1974
102/1974 Sb. 30. 10. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00102.1974
101/1974 Sb. 30. 10. 1974 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00101.1974
100/1974 Sb. 30. 10. 1974 Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00100.1974
99/1974 Sb. 30. 10. 1974 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 95 (Lesná)
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00099.1974
98/1974 Sb. 30. 10. 1974 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 40 (Brandýs nad Labem - Stará Boleslav) ve Středočeském kraji
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00098.1974
97/1974 Sb. 30. 10. 1974 Zákon České národní rady o archivnictví
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00097.1974
96/1974 Sb. 18. 10. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00096.1974
95/1974 Sb. 18. 10. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00095.1974
94/1974 Sb. 18. 10. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00094.1974
93/1974 Sb. 4. 10. 1974 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 104/1969 Sb., o zřizování gymnasií, jejich organizaci a studiu na nich
e-SbírkaPDF   6128 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00093.1974
92/1974 Sb. 4. 10. 1974 Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
e-SbírkaPDF   6128 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00092.1974
91/1974 Sb. 4. 10. 1974 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech
e-SbírkaPDF   6128 kB
ECLI:CZ:SB:1974:00091.1974
90/1974 Sb. 25. 9. 1974 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1974:00090.1974

V roce 1974 bylo publikováno 139 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.135 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).