Sbírka zákonů
ročník 1975

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
180/1975 Sb. 31. 12. 1975 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:180.1975
179/1975 Sb. 31. 12. 1975 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:179.1975
178/1975 Sb. 31. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:178.1975
177/1975 Sb. 31. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:177.1975
176/1975 Sb. 31. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:176.1975
175/1975 Sb. 31. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:175.1975
174/1975 Sb. 30. 12. 1975 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:174.1975
173/1975 Sb. 30. 12. 1975 Vyhláška rady Okresního národního výboru v Trnavě, kterou se určuje Městský národní výbor ve Vrbovém stavebním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:173.1975
172/1975 Sb. 30. 12. 1975 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:172.1975
171/1975 Sb. 30. 12. 1975 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky a ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se mění výčet zvěře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:171.1975
170/1975 Sb. 30. 12. 1975 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:170.1975
169/1975 Sb. 30. 12. 1975 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:169.1975
168/1975 Sb. 30. 12. 1975 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při nabývání archivních dokumentů státem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:168.1975
167/1975 Sb. 30. 12. 1975 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se upravují podrobnosti o postupu při posuzování archivních dokumentů jako kulturních památek a způsob zajišťování zvýšené ochrany archivních dokumentů jako kulturních památek a národních kulturních památek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:167.1975
166/1975 Sb. 29. 12. 1975 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o stahování, odprodeji a přejímání vepřových kůží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:166.1975
165/1975 Sb. 29. 12. 1975 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:165.1975
164/1975 Sb. 29. 12. 1975 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:164.1975
163/1975 Sb. 29. 12. 1975 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:163.1975
162/1975 Sb. 29. 12. 1975 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Slovenskou státní pojišťovnou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:162.1975
161/1975 Sb. 29. 12. 1975 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:161.1975
160/1975 Sb. 28. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o smírčím řízení v jednotných zemědělských družstvech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:160.1975
159/1975 Sb. 28. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o spolupráci v zemědělství a jejích formách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:159.1975
158/1975 Sb. 28. 12. 1975 Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:158.1975
157/1975 Sb. 28. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:157.1975
156/1975 Sb. 27. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:156.1975
155/1975 Sb. 27. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:155.1975
154/1975 Sb. 27. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:154.1975
153/1975 Sb. 23. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:153.1975
152/1975 Sb. 23. 12. 1975 Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:152.1975
151/1975 Sb. 23. 12. 1975 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:151.1975
150/1975 Sb. 22. 12. 1975 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1976 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:150.1975
149/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon Slovenské národní rady o archivnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:149.1975
148/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1976
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:148.1975
147/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon Slovenské národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republiky na rok 1976
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:147.1975
146/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:146.1975
145/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:145.1975
144/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:144.1975
143/1975 Sb. 22. 12. 1975 Ústavní zákon o změnách státních hranic s Polskou lidovou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:143.1975
142/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1976
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:142.1975
141/1975 Sb. 22. 12. 1975 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:141.1975
140/1975 Sb. 15. 12. 1975 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:140.1975
139/1975 Sb. 15. 12. 1975 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:139.1975
138/1975 Sb. 15. 12. 1975 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:138.1975
137/1975 Sb. 15. 12. 1975 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva, jejich změn a doplňků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:137.1975
136/1975 Sb. 11. 12. 1975 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:136.1975
135/1975 Sb. 11. 12. 1975 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:135.1975
134/1975 Sb. 8. 12. 1975 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:134.1975
133/1975 Sb. 8. 12. 1975 Zákon Slovenské národní rady o advokacii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:133.1975
132/1975 Sb. 8. 12. 1975 Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:132.1975
131/1975 Sb. 28. 11. 1975 Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 3 haléřích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1975:131.1975

V roce 1975 bylo publikováno 180 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,217 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).