Sbírka zákonů
ročník 1977

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
110/1977 Sb. 30. 12. 1977 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00110.1977
109/1977 Sb. 30. 12. 1977 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00109.1977
108/1977 Sb. 30. 12. 1977 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00108.1977
107/1977 Sb. 30. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00107.1977
106/1977 Sb. 30. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00106.1977
105/1977 Sb. 30. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00105.1977
104/1977 Sb. 30. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00104.1977
103/1977 Sb. 29. 12. 1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00103.1977
102/1977 Sb. 29. 12. 1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o lesní stráži
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00102.1977
101/1977 Sb. 29. 12. 1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o odborné správě lesů
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00101.1977
100/1977 Sb. 29. 12. 1977 Zákon Slovenské národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00100.1977
99/1977 Sb. 28. 12. 1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00099.1977
98/1977 Sb. 28. 12. 1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00098.1977
97/1977 Sb. 28. 12. 1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00097.1977
96/1977 Sb. 28. 12. 1977 Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00096.1977
95/1977 Sb. 22. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě
e-SbírkaPDF   25 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00095.1977
94/1977 Sb. 20. 12. 1977 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   8941 kB
ECLI:CZ:SB:1977:00094.1977
93/1977 Sb. 20. 12. 1977 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   8941 kB
ECLI:CZ:SB:1977:00093.1977
92/1977 Sb. 20. 12. 1977 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd, ve znění zákona Slovenské národní rady č. 43/1970 Sb.
e-SbírkaPDF   8941 kB
ECLI:CZ:SB:1977:00092.1977
91/1977 Sb. 20. 12. 1977 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.
e-SbírkaPDF   8941 kB
ECLI:CZ:SB:1977:00091.1977
90/1977 Sb. 20. 12. 1977 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1978
e-SbírkaPDF   8941 kB
ECLI:CZ:SB:1977:00090.1977
89/1977 Sb. 20. 12. 1977 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek
e-SbírkaPDF   8941 kB
ECLI:CZ:SB:1977:00089.1977
88/1977 Sb. 20. 12. 1977 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978
e-SbírkaPDF   8941 kB
ECLI:CZ:SB:1977:00088.1977
87/1977 Sb. 15. 12. 1977 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00087.1977
86/1977 Sb. 15. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00086.1977
85/1977 Sb. 15. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00085.1977
84/1977 Sb. 12. 12. 1977 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00084.1977
83/1977 Sb. 12. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00083.1977
82/1977 Sb. 12. 12. 1977 Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00082.1977
81/1977 Sb. 23. 11. 1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00081.1977
80/1977 Sb. 23. 11. 1977 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00080.1977
79/1977 Sb. 23. 11. 1977 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00079.1977
78/1977 Sb. 23. 11. 1977 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o zavádění sjednocených vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00078.1977
77/1977 Sb. 23. 11. 1977 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00077.1977
76/1977 Sb. 23. 11. 1977 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00076.1977
75/1977 Sb. 23. 11. 1977 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00075.1977
74/1977 Sb. 14. 11. 1977 Zákon o zemědělské dani (úplné znění zákona o zemědělské dani, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
e-SbírkaPDF   28 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00074.1977
73/1977 Sb. 14. 11. 1977 Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
e-SbírkaPDF   28 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00073.1977
72/1977 Sb. 14. 11. 1977 Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
e-SbírkaPDF   28 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00072.1977
71/1977 Sb. 3. 11. 1977 Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00071.1977
70/1977 Sb. 3. 11. 1977 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Východní Karpaty
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00070.1977
69/1977 Sb. 3. 11. 1977 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00069.1977
68/1977 Sb. 3. 11. 1977 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00068.1977
67/1977 Sb. 3. 11. 1977 Vyhláška federálního ministerstva vnitra o povolání příslušníků Lidových milicí k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00067.1977
66/1977 Sb. 3. 11. 1977 Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00066.1977
65/1977 Sb. 31. 10. 1977 Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
e-SbírkaPDF   42 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00065.1977
64/1977 Sb. 31. 10. 1977 Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností
e-SbírkaPDF   42 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00064.1977
63/1977 Sb. 28. 10. 1977 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00063.1977
62/1977 Sb. 28. 10. 1977 Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00062.1977
61/1977 Sb. 28. 10. 1977 Zákon o lesích
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1977:00061.1977

V roce 1977 bylo publikováno 110 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.184 ms (z toho 0.074 ms NoSQL - scan 110 záznamů).