Sbírka zákonů
ročník 1978

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
155/1978 Sb. 29. 12. 1978 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 142/1976 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, slovenského vydání
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00155.1978
154/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00154.1978
153/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na středních školách
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00153.1978
152/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00152.1978
151/1978 Sb. 29. 12. 1978 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
e-SbírkaPDF   26 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00151.1978
150/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
e-SbírkaPDF   7887 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00150.1978
149/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
e-SbírkaPDF   7887 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00149.1978
148/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1979
e-SbírkaPDF   7887 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00148.1978
147/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979
e-SbírkaPDF   7887 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00147.1978
146/1978 Sb. 27. 12. 1978 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979
e-SbírkaPDF   7887 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00146.1978
145/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 140/1975 Sb.
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00145.1978
144/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00144.1978
143/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00143.1978
142/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00142.1978
141/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00141.1978
140/1978 Sb. 12. 12. 1978 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00140.1978
139/1978 Sb. 12. 12. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00139.1978
138/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. 12/1972 Sb., o hospodaření se sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 110/1974 Sb.
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00138.1978
137/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb.
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00137.1978
136/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00136.1978
135/1978 Sb. 28. 11. 1978 Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00135.1978
134/1978 Sb. 28. 11. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4)
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00134.1978
133/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00133.1978
132/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00132.1978
131/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00131.1978
130/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00130.1978
129/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00129.1978
128/1978 Sb. 3. 11. 1978 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00128.1978
127/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00127.1978
126/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o základní škole
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00126.1978
125/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00125.1978
124/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00124.1978
123/1978 Sb. 30. 10. 1978 Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00123.1978
122/1978 Sb. 26. 10. 1978 Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00122.1978
121/1978 Sb. 26. 10. 1978 Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00121.1978
120/1978 Sb. 19. 10. 1978 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vydává statut Národního parku Nízké Tatry
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00120.1978
119/1978 Sb. 19. 10. 1978 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o Národním parku Nízké Tatry
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00119.1978
118/1978 Sb. 19. 10. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00118.1978
117/1978 Sb. 19. 10. 1978 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00117.1978
116/1978 Sb. 27. 9. 1978 Vyhláška Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
e-SbírkaPDF   4163 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00116.1978
115/1978 Sb. 27. 9. 1978 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce
e-SbírkaPDF   4163 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00115.1978
114/1978 Sb. 27. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
e-SbírkaPDF   4163 kB
ECLI:CZ:SB:1978:00114.1978
113/1978 Sb. 22. 9. 1978 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně Slovenské národní rady č. 78/1978 Sb., o školských zařízeních, slovenského vydání, 2. v zákoně Slovenské národní rady č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, slovenského vydání, 3. ve vyhlášce ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 90/1978 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, českého vydání, 4. v úplném znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1978 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, českého vydání, 5. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV., slovenského vydání.
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00113.1978
112/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 158/1976 Sb., o vodní stráži
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00112.1978
111/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a ministerstvem zemědělství Polské lidové republiky o spolupráci při provádění rostlinolékařských prohlídek
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00111.1978
110/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00110.1978
109/1978 Sb. 22. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00109.1978
108/1978 Sb. 15. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Perú
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00108.1978
107/1978 Sb. 15. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00107.1978
106/1978 Sb. 15. 9. 1978 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1978:00106.1978

V roce 1978 bylo publikováno 155 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.132 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).