Sbírka zákonů
ročník 1985

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
141/1985 Sb. 23. 12. 1985 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně sídla fakulty ochrany státních hranic Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
e-SbírkaPDF   4395 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00141.1985
140/1985 Sb. 23. 12. 1985 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zásadách financování a finančního hospodaření jednotného zemědělského družstva
e-SbírkaPDF   4395 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00140.1985
139/1985 Sb. 23. 12. 1985 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu ze zisku u jednotných zemědělských družstev provozujících ve větším rozsahu přidruženou výrobu
e-SbírkaPDF   4395 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00139.1985
138/1985 Sb. 20. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00138.1985
137/1985 Sb. 20. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00137.1985
136/1985 Sb. 20. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00136.1985
135/1985 Sb. 20. 12. 1985 Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00135.1985
134/1985 Sb. 17. 12. 1985 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00134.1985
133/1985 Sb. 17. 12. 1985 Zákon České národní rady o požární ochraně
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00133.1985
132/1985 Sb. 17. 12. 1985 Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00132.1985
131/1985 Sb. 17. 12. 1985 Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00131.1985
130/1985 Sb. 17. 12. 1985 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1986
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00130.1985
129/1985 Sb. 17. 12. 1985 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1986
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00129.1985
128/1985 Sb. 13. 12. 1985 Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00128.1985
127/1985 Sb. 13. 12. 1985 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislavy a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00127.1985
126/1985 Sb. 13. 12. 1985 Zákon Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00126.1985
125/1985 Sb. 13. 12. 1985 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00125.1985
124/1985 Sb. 13. 12. 1985 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy odvádzanej niektorými socialistickými organizáciami a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00124.1985
123/1985 Sb. 13. 12. 1985 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00123.1985
122/1985 Sb. 13. 12. 1985 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00122.1985
121/1985 Sb. 11. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00121.1985
120/1985 Sb. 11. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00120.1985
119/1985 Sb. 11. 12. 1985 Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00119.1985
118/1985 Sb. 11. 12. 1985 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00118.1985
117/1985 Sb. 11. 12. 1985 Nařízení vlády České socialistické republiky o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00117.1985
116/1985 Sb. 11. 12. 1985 Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00116.1985
115/1985 Sb. 11. 12. 1985 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1986
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00115.1985
114/1985 Sb. 11. 12. 1985 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00114.1985
113/1985 Sb. 10. 12. 1985 Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
e-SbírkaPDF   33 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00113.1985
112/1985 Sb. 10. 12. 1985 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen
e-SbírkaPDF   33 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00112.1985
111/1985 Sb. 9. 12. 1985 Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00111.1985
110/1985 Sb. 9. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00110.1985
109/1985 Sb. 9. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00109.1985
108/1985 Sb. 9. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00108.1985
107/1985 Sb. 9. 12. 1985 Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00107.1985
106/1985 Sb. 9. 12. 1985 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00106.1985
105/1985 Sb. 6. 12. 1985 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00105.1985
104/1985 Sb. 6. 12. 1985 Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00104.1985
103/1985 Sb. 6. 12. 1985 Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00103.1985
102/1985 Sb. 6. 12. 1985 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00102.1985
101/1985 Sb. 6. 12. 1985 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00101.1985
100/1985 Sb. 6. 12. 1985 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00100.1985
99/1985 Sb. 3. 12. 1985 Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00099.1985
98/1985 Sb. 3. 12. 1985 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1985:00098.1985
97/1985 Sb. 16. 11. 1985 Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání
e-SbírkaPDF   4529 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00097.1985
96/1985 Sb. 16. 11. 1985 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
e-SbírkaPDF   4529 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00096.1985
95/1985 Sb. 16. 11. 1985 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
e-SbírkaPDF   4529 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00095.1985
94/1985 Sb. 16. 11. 1985 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
e-SbírkaPDF   4529 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00094.1985
93/1985 Sb. 13. 11. 1985 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
e-SbírkaPDF   9384 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00093.1985
92/1985 Sb. 13. 11. 1985 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály
e-SbírkaPDF   9384 kB
ECLI:CZ:SB:1985:00092.1985

V roce 1985 bylo publikováno 141 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.163 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).