Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2003

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
137/2003 Sb.m.s. 31. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 24. května 2001
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:137.2003
136/2003 Sb.m.s. 31. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Angolské republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 19. března 2001
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:136.2003
135/2003 Sb.m.s. 31. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:135.2003
134/2003 Sb.m.s. 15. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:134.2003
133/2003 Sb.m.s. 15. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:133.2003
132/2003 Sb.m.s. 15. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:132.2003
131/2003 Sb.m.s. 12. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:131.2003
130/2003 Sb.m.s. 2. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:130.2003
129/2003 Sb.m.s. 2. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:129.2003
128/2003 Sb.m.s. 28. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2001 - 2003
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:128.2003
127/2003 Sb.m.s. 28. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:127.2003
126/2003 Sb.m.s. 28. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 28. dubna 1994
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:126.2003
125/2003 Sb.m.s. 28. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:125.2003
124/2003 Sb.m.s. 28. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:124.2003
123/2003 Sb.m.s. 18. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:123.2003
122/2003 Sb.m.s. 13. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:122.2003
121/2003 Sb.m.s. 5. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:121.2003
120/2003 Sb.m.s. 5. 11. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:120.2003
119/2003 Sb.m.s. 24. 10. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2004 - 2007
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:119.2003
118/2003 Sb.m.s. 24. 10. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:118.2003
117/2003 Sb.m.s. 7. 10. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:117.2003
116/2003 Sb.m.s. 6. 10. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (č. 123)
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:116.2003
115/2003 Sb.m.s. 6. 10. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:115.2003
114/2003 Sb.m.s. 30. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské dohody o ochraně jatečných zvířat (č. 102)
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:114.2003
113/2003 Sb.m.s. 30. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Pekingu dne 3. prosince 1999
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:113.2003
112/2003 Sb.m.s. 30. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Montrealu dne 17. září 1997
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:112.2003
111/2003 Sb.m.s. 30. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kodani dne 25. listopadu 1992
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:111.2003
110/2003 Sb.m.s. 30. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Londýně dne 29. června 1990
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:110.2003
109/2003 Sb.m.s. 30. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Montrealském protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatém v Montrealu dne 16. září 1987
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:109.2003
108/2003 Sb.m.s. 30. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy přijaté ve Vídni dne 22. března 1985
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:108.2003
107/2003 Sb.m.s. 10. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 2/2003 Rady přidružení EU - Česká republika z 17/04/2003 pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:107.2003
106/2003 Sb.m.s. 8. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:106.2003
105/2003 Sb.m.s. 3. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:105.2003
104/2003 Sb.m.s. 3. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Správnímu ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:104.2003
103/2003 Sb.m.s. 1. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:103.2003
102/2003 Sb.m.s. 1. 9. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:102.2003
101/2003 Sb.m.s. 14. 8. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:101.2003
100/2003 Sb.m.s. 12. 8. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:100.2003
99/2003 Sb.m.s. 8. 8. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:099.2003
98/2003 Sb.m.s. 4. 8. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek Českou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:098.2003
97/2003 Sb.m.s. 4. 8. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:097.2003
96/2003 Sb.m.s. 4. 8. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:096.2003
95/2003 Sb.m.s. 4. 8. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:095.2003
94/2003 Sb.m.s. 31. 7. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:094.2003
93/2003 Sb.m.s. 25. 7. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:093.2003
92/2003 Sb.m.s. 25. 7. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkajícího se CIMIC - Skupiny Sever
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:092.2003
91/2003 Sb.m.s. 14. 7. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje úprava rozsahu provozu na silničních hraničních přechodech uvedených v oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:091.2003
90/2003 Sb.m.s. 14. 7. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje rozšíření provozu na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck, uvedeném v bodu 8. oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:090.2003
89/2003 Sb.m.s. 14. 7. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení provádění Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky ze strany Velké Británie
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:089.2003
88/2003 Sb.m.s. 14. 7. 2003 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o leteckých službách
PDF
ECLI:CZ:SM:2003:088.2003

V roce 2003 bylo publikováno 137 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,166 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).