Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
140/2004 Sb.m.s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:140.2004
139/2004 Sb.m.s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:139.2004
138/2004 Sb.m.s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:138.2004
137/2004 Sb.m.s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:137.2004
136/2004 Sb.m.s. 7. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:136.2004
135/2004 Sb.m.s. 7. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:135.2004
134/2004 Sb.m.s. 3. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:134.2004
133/2004 Sb.m.s. 3. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:133.2004
132/2004 Sb.m.s. 19. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:132.2004
131/2004 Sb.m.s. 19. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:131.2004
130/2004 Sb.m.s. 12. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 26/2002 Sb. m. s., kterým se publikoval sjednocený text Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:130.2004
129/2004 Sb.m.s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:129.2004
128/2004 Sb.m.s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:128.2004
127/2004 Sb.m.s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:127.2004
126/2004 Sb.m.s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:126.2004
125/2004 Sb.m.s. 2. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:125.2004
124/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:124.2004
123/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva financí/Generálního ředitelství cel
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:123.2004
122/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:122.2004
121/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:121.2004
120/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:120.2004
119/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem turistiky Spojených států mexických
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:119.2004
118/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:118.2004
117/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:117.2004
116/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými
a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:116.2004
115/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:115.2004
114/2004 Sb.m.s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:114.2004
113/2004 Sb.m.s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva informatiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:113.2004
112/2004 Sb.m.s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva zemědělství
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:112.2004
111/2004 Sb.m.s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva dopravy
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:111.2004
110/2004 Sb.m.s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:110.2004
109/2004 Sb.m.s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:109.2004
108/2004 Sb.m.s. 15. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:108.2004
107/2004 Sb.m.s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:107.2004
106/2004 Sb.m.s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Projekt Čistá Bečva v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:106.2004
105/2004 Sb.m.s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:105.2004
104/2004 Sb.m.s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Ochrana vody v povodí řeky Dyje v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:104.2004
103/2004 Sb.m.s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov, Střední Morava, Česká republika
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:103.2004
102/2004 Sb.m.s. 17. 9. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:102.2004
101/2004 Sb.m.s. 15. 9. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:101.2004
100/2004 Sb.m.s. 15. 9. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:100.2004
99/2004 Sb.m.s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Jihomoravský region, Česká republika
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:099.2004
98/2004 Sb.m.s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Středočeský region, Česká republika
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:098.2004
97/2004 Sb.m.s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, region Vysočina, Česká republika
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:097.2004
96/2004 Sb.m.s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Jihočeský region, Česká republika
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:096.2004
95/2004 Sb.m.s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:095.2004
94/2004 Sb.m.s. 13. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o třetí změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD)
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:094.2004
93/2004 Sb.m.s. 11. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:093.2004
92/2004 Sb.m.s. 11. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:092.2004
91/2004 Sb.m.s. 10. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se jednostranného prohlášení Evropské investiční banky k úpravě závazků vyplývajících z Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
PDF
ECLI:CZ:SM:2004:091.2004

V roce 2004 bylo publikováno 140 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,168 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).