Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2004

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
140/2004 Sb. m. s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě
e-SbírkaPDF   1482 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00140.2004
139/2004 Sb. m. s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky
e-SbírkaPDF   1482 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00139.2004
138/2004 Sb. m. s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
e-SbírkaPDF   1482 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00138.2004
137/2004 Sb. m. s. 14. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností
e-SbírkaPDF   1482 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00137.2004
136/2004 Sb. m. s. 7. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   2346 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00136.2004
135/2004 Sb. m. s. 7. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
e-SbírkaPDF   2346 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00135.2004
134/2004 Sb. m. s. 3. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
e-SbírkaPDF   2243 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00134.2004
133/2004 Sb. m. s. 3. 12. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
e-SbírkaPDF   2243 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00133.2004
132/2004 Sb. m. s. 19. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky
e-SbírkaPDF   1911 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00132.2004
131/2004 Sb. m. s. 19. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích
e-SbírkaPDF   1911 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00131.2004
130/2004 Sb. m. s. 12. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 26/2002 Sb. m. s., kterým se publikoval sjednocený text Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
e-SbírkaPDF   4773 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00130.2004
129/2004 Sb. m. s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí
e-SbírkaPDF   939 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00129.2004
128/2004 Sb. m. s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela
e-SbírkaPDF   939 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00128.2004
127/2004 Sb. m. s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora
e-SbírkaPDF   939 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00127.2004
126/2004 Sb. m. s. 10. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
e-SbírkaPDF   939 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00126.2004
125/2004 Sb. m. s. 2. 11. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
e-SbírkaPDF   496 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00125.2004
124/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
e-SbírkaPDF   2722 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00124.2004
123/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva financí/Generálního ředitelství cel
e-SbírkaPDF   791 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00123.2004
122/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   791 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00122.2004
121/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska
e-SbírkaPDF   791 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00121.2004
120/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska
e-SbírkaPDF   791 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00120.2004
119/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem turistiky Spojených států mexických
e-SbírkaPDF   2729 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00119.2004
118/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
e-SbírkaPDF   2729 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00118.2004
117/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
e-SbírkaPDF   2729 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00117.2004
116/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti
e-SbírkaPDF   2729 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00116.2004
115/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
e-SbírkaPDF   2729 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00115.2004
114/2004 Sb. m. s. 29. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností
e-SbírkaPDF   2729 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00114.2004
113/2004 Sb. m. s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva informatiky
e-SbírkaPDF   2692 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00113.2004
112/2004 Sb. m. s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva zemědělství
e-SbírkaPDF   2692 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00112.2004
111/2004 Sb. m. s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva dopravy
e-SbírkaPDF   2692 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00111.2004
110/2004 Sb. m. s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
e-SbírkaPDF   2692 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00110.2004
109/2004 Sb. m. s. 18. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991
e-SbírkaPDF   2692 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00109.2004
108/2004 Sb. m. s. 15. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti
e-SbírkaPDF   1947 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00108.2004
107/2004 Sb. m. s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice
e-SbírkaPDF   5249 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00107.2004
106/2004 Sb. m. s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Projekt Čistá Bečva v České republice
e-SbírkaPDF   5249 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00106.2004
105/2004 Sb. m. s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice
e-SbírkaPDF   5249 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00105.2004
104/2004 Sb. m. s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Ochrana vody v povodí řeky Dyje v České republice
e-SbírkaPDF   5249 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00104.2004
103/2004 Sb. m. s. 8. 10. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov, Střední Morava, Česká republika
e-SbírkaPDF   5249 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00103.2004
102/2004 Sb. m. s. 17. 9. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic
e-SbírkaPDF   631 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00102.2004
101/2004 Sb. m. s. 15. 9. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
e-SbírkaPDF   881 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00101.2004
100/2004 Sb. m. s. 15. 9. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti
e-SbírkaPDF   881 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00100.2004
99/2004 Sb. m. s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Jihomoravský region, Česká republika
e-SbírkaPDF   8686 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00099.2004
98/2004 Sb. m. s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Středočeský region, Česká republika
e-SbírkaPDF   8686 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00098.2004
97/2004 Sb. m. s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, region Vysočina, Česká republika
e-SbírkaPDF   8686 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00097.2004
96/2004 Sb. m. s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Jihočeský region, Česká republika
e-SbírkaPDF   8686 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00096.2004
95/2004 Sb. m. s. 24. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika
e-SbírkaPDF   8686 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00095.2004
94/2004 Sb. m. s. 13. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o třetí změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD)
e-SbírkaPDF   451 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00094.2004
93/2004 Sb. m. s. 11. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu
e-SbírkaPDF   907 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00093.2004
92/2004 Sb. m. s. 11. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky
e-SbírkaPDF   907 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00092.2004
91/2004 Sb. m. s. 10. 8. 2004 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se jednostranného prohlášení Evropské investiční banky k úpravě závazků vyplývajících z Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
e-SbírkaPDF   552 kB
ECLI:CZ:SM:2004:00091.2004

V roce 2004 bylo publikováno 140 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.126 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).