Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2005

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
129/2005 Sb.m.s. 13. 12. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005 - 2007
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:129.2005
128/2005 Sb.m.s. 13. 12. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:128.2005
127/2005 Sb.m.s. 7. 12. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:127.2005
126/2005 Sb.m.s. 5. 12. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:126.2005
125/2005 Sb.m.s. 5. 12. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:125.2005
124/2005 Sb.m.s. 29. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 2. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:124.2005
123/2005 Sb.m.s. 29. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích z 28. března 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:123.2005
122/2005 Sb.m.s. 29. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:122.2005
121/2005 Sb.m.s. 29. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:121.2005
120/2005 Sb.m.s. 7. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:120.2005
119/2005 Sb.m.s. 7. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:119.2005
118/2005 Sb.m.s. 7. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení vízové povinnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:118.2005
117/2005 Sb.m.s. 3. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:117.2005
116/2005 Sb.m.s. 3. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:116.2005
115/2005 Sb.m.s. 3. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně příloh č. 1 a 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:115.2005
114/2005 Sb.m.s. 3. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:114.2005
113/2005 Sb.m.s. 3. 11. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:113.2005
112/2005 Sb.m.s. 31. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Listiny Programu evropského spolupracujícího státu
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:112.2005
111/2005 Sb.m.s. 31. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:111.2005
110/2005 Sb.m.s. 25. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:110.2005
109/2005 Sb.m.s. 20. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:109.2005
108/2005 Sb.m.s. 13. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:108.2005
107/2005 Sb.m.s. 13. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul, 26. 10. 1999)
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:107.2005
106/2005 Sb.m.s. 13. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě a Prováděcího protokolu o pravidlech k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:106.2005
105/2005 Sb.m.s. 7. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s. a č. 55/2005 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:105.2005
104/2005 Sb.m.s. 7. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:104.2005
103/2005 Sb.m.s. 7. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:103.2005
102/2005 Sb.m.s. 7. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:102.2005
101/2005 Sb.m.s. 5. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:101.2005
100/2005 Sb.m.s. 5. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:100.2005
99/2005 Sb.m.s. 5. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:099.2005
98/2005 Sb.m.s. 5. 10. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:098.2005
97/2005 Sb.m.s. 27. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:097.2005
96/2005 Sb.m.s. 27. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:096.2005
95/2005 Sb.m.s. 2. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:095.2005
94/2005 Sb.m.s. 2. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:094.2005
93/2005 Sb.m.s. 1. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:093.2005
92/2005 Sb.m.s. 1. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:092.2005
91/2005 Sb.m.s. 1. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:091.2005
90/2005 Sb.m.s. 1. 9. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:090.2005
89/2005 Sb.m.s. 24. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:089.2005
88/2005 Sb.m.s. 18. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:088.2005
87/2005 Sb.m.s. 11. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Dohody o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:087.2005
86/2005 Sb.m.s. 11. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:086.2005
85/2005 Sb.m.s. 11. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na území Francie
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:085.2005
84/2005 Sb.m.s. 5. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 112/2004 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:084.2005
83/2005 Sb.m.s. 5. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2001 Sb. m. s. o výpovědi Úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsané ve Varšavě dne 17. května 1965, vyhlášené pod č. 71/1966 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:083.2005
82/2005 Sb.m.s. 5. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:082.2005
81/2005 Sb.m.s. 2. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:081.2005
80/2005 Sb.m.s. 2. 8. 2005 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
PDF
ECLI:CZ:SM:2005:080.2005

V roce 2005 bylo publikováno 129 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,168 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).