Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2009

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
125/2009 Sb. m. s. 31. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů
e-SbírkaPDF   262 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00125.2009
124/2009 Sb. m. s. 23. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků
e-SbírkaPDF   1738 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00124.2009
123/2009 Sb. m. s. 23. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
e-SbírkaPDF   1738 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00123.2009
122/2009 Sb. m. s. 23. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů
e-SbírkaPDF   1738 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00122.2009
121/2009 Sb. m. s. 22. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích
e-SbírkaPDF   2333 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00121.2009
120/2009 Sb. m. s. 22. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
e-SbírkaPDF   2333 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00120.2009
119/2009 Sb. m. s. 15. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
e-SbírkaPDF   910 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00119.2009
118/2009 Sb. m. s. 11. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře
e-SbírkaPDF   3213 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00118.2009
117/2009 Sb. m. s. 11. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
e-SbírkaPDF   3213 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00117.2009
116/2009 Sb. m. s. 11. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) o podmínkách účasti České republiky v misi MFO
e-SbírkaPDF   3213 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00116.2009
115/2009 Sb. m. s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
e-SbírkaPDF   2233 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00115.2009
114/2009 Sb. m. s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009–2011
e-SbírkaPDF   1985 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00114.2009
113/2009 Sb. m. s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
e-SbírkaPDF   1985 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00113.2009
112/2009 Sb. m. s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
e-SbírkaPDF   1985 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00112.2009
111/2009 Sb. m. s. 1. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SM:2009:00111.2009
110/2009 Sb. m. s. 25. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
e-SbírkaPDF   953 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00110.2009
109/2009 Sb. m. s. 25. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
e-SbírkaPDF   953 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00109.2009
108/2009 Sb. m. s. 10. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
e-SbírkaPDF   3487 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00108.2009
107/2009 Sb. m. s. 10. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
e-SbírkaPDF   3487 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00107.2009
106/2009 Sb. m. s. 10. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úmluva č. 187)
e-SbírkaPDF   3487 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00106.2009
105/2009 Sb. m. s. 23. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
e-SbírkaPDF   1042 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00105.2009
104/2009 Sb. m. s. 23. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
e-SbírkaPDF   1042 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00104.2009
103/2009 Sb. m. s. 23. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
e-SbírkaPDF   1042 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00103.2009
102/2009 Sb. m. s. 16. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
e-SbírkaPDF   1129 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00102.2009
101/2009 Sb. m. s. 16. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací
e-SbírkaPDF   1492 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00101.2009
100/2009 Sb. m. s. 16. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
e-SbírkaPDF   1492 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00100.2009
99/2009 Sb. m. s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
e-SbírkaPDF   346 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00099.2009
98/2009 Sb. m. s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou
e-SbírkaPDF   901 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00098.2009
97/2009 Sb. m. s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
e-SbírkaPDF   901 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00097.2009
96/2009 Sb. m. s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Estonskou republikou
e-SbírkaPDF   901 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00096.2009
95/2009 Sb. m. s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie
e-SbírkaPDF   901 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00095.2009
94/2009 Sb. m. s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách
e-SbírkaPDF   901 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00094.2009
93/2009 Sb. m. s. 6. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách
e-SbírkaPDF   5759 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00093.2009
92/2009 Sb. m. s. 6. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury
e-SbírkaPDF   5759 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00092.2009
91/2009 Sb. m. s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice
e-SbírkaPDF   1520 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00091.2009
90/2009 Sb. m. s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích
e-SbírkaPDF   1520 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00090.2009
89/2009 Sb. m. s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
e-SbírkaPDF   1520 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00089.2009
88/2009 Sb. m. s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20
e-SbírkaPDF   1520 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00088.2009
87/2009 Sb. m. s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
e-SbírkaPDF   1520 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00087.2009
86/2009 Sb. m. s. 25. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   2504 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00086.2009
85/2009 Sb. m. s. 25. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
e-SbírkaPDF   2504 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00085.2009
84/2009 Sb. m. s. 24. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
e-SbírkaPDF   6306 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00084.2009
83/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00083.2009
82/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00082.2009
81/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00081.2009
80/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00080.2009
79/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00079.2009
78/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00078.2009
77/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00077.2009
76/2009 Sb. m. s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou
e-SbírkaPDF   493 kB
ECLI:CZ:SM:2009:00076.2009

V roce 2009 bylo publikováno 125 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.139 ms (z toho 0.023 ms NoSQL).