Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2009

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
125/2009 Sb.m.s. 31. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:125.2009
124/2009 Sb.m.s. 23. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:124.2009
123/2009 Sb.m.s. 23. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:123.2009
122/2009 Sb.m.s. 23. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:122.2009
121/2009 Sb.m.s. 22. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:121.2009
120/2009 Sb.m.s. 22. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:120.2009
119/2009 Sb.m.s. 15. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:119.2009
118/2009 Sb.m.s. 11. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:118.2009
117/2009 Sb.m.s. 11. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:117.2009
116/2009 Sb.m.s. 11. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) o podmínkách účasti České republiky v misi MFO
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:116.2009
115/2009 Sb.m.s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:115.2009
114/2009 Sb.m.s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009–2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:114.2009
113/2009 Sb.m.s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:113.2009
112/2009 Sb.m.s. 7. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:112.2009
111/2009 Sb.m.s. 1. 12. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:111.2009
110/2009 Sb.m.s. 25. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:110.2009
109/2009 Sb.m.s. 25. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:109.2009
108/2009 Sb.m.s. 10. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:108.2009
107/2009 Sb.m.s. 10. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:107.2009
106/2009 Sb.m.s. 10. 11. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úmluva č. 187)
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:106.2009
105/2009 Sb.m.s. 23. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:105.2009
104/2009 Sb.m.s. 23. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:104.2009
103/2009 Sb.m.s. 23. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:103.2009
102/2009 Sb.m.s. 16. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:102.2009
101/2009 Sb.m.s. 16. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:101.2009
100/2009 Sb.m.s. 16. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:100.2009
99/2009 Sb.m.s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:099.2009
98/2009 Sb.m.s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:098.2009
97/2009 Sb.m.s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:097.2009
96/2009 Sb.m.s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Estonskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:096.2009
95/2009 Sb.m.s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:095.2009
94/2009 Sb.m.s. 12. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:094.2009
93/2009 Sb.m.s. 6. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:093.2009
92/2009 Sb.m.s. 6. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:092.2009
91/2009 Sb.m.s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:091.2009
90/2009 Sb.m.s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:090.2009
89/2009 Sb.m.s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:089.2009
88/2009 Sb.m.s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:088.2009
87/2009 Sb.m.s. 2. 10. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:087.2009
86/2009 Sb.m.s. 25. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:086.2009
85/2009 Sb.m.s. 25. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:085.2009
84/2009 Sb.m.s. 24. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:084.2009
83/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:083.2009
82/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:082.2009
81/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:081.2009
80/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:080.2009
79/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:079.2009
78/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:078.2009
77/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:077.2009
76/2009 Sb.m.s. 23. 9. 2009 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2009:076.2009

V roce 2009 bylo publikováno 125 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,169 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).