Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2012

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
103/2012 Sb.m.s. 31. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:103.2012
102/2012 Sb.m.s. 31. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:102.2012
101/2012 Sb.m.s. 17. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 51bis, 53 a 90bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:101.2012
100/2012 Sb.m.s. 17. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:100.2012
99/2012 Sb.m.s. 17. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:099.2012
98/2012 Sb.m.s. 10. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:098.2012
97/2012 Sb.m.s. 10. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu)
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:097.2012
96/2012 Sb.m.s. 7. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:096.2012
95/2012 Sb.m.s. 5. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:095.2012
94/2012 Sb.m.s. 5. 12. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:094.2012
93/2012 Sb.m.s. 19. 11. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:093.2012
92/2012 Sb.m.s. 19. 11. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:092.2012
91/2012 Sb.m.s. 19. 11. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:091.2012
90/2012 Sb.m.s. 5. 11. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:090.2012
89/2012 Sb.m.s. 29. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:089.2012
88/2012 Sb.m.s. 29. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:088.2012
87/2012 Sb.m.s. 25. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:087.2012
86/2012 Sb.m.s. 25. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:086.2012
85/2012 Sb.m.s. 25. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:085.2012
84/2012 Sb.m.s. 19. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 2012
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:084.2012
83/2012 Sb.m.s. 19. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a konzulárních úřadů
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:083.2012
82/2012 Sb.m.s. 19. 10. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:082.2012
81/2012 Sb.m.s. 14. 9. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2012–2014 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:081.2012
80/2012 Sb.m.s. 14. 9. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:080.2012
79/2012 Sb.m.s. 14. 9. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem ze dne 14. dubna 2005
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:079.2012
78/2012 Sb.m.s. 10. 9. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:078.2012
77/2012 Sb.m.s. 10. 9. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:077.2012
76/2012 Sb.m.s. 5. 9. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:076.2012
75/2012 Sb.m.s. 9. 8. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:075.2012
74/2012 Sb.m.s. 9. 8. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:074.2012
73/2012 Sb.m.s. 9. 8. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:073.2012
72/2012 Sb.m.s. 9. 8. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:072.2012
71/2012 Sb.m.s. 3. 8. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:071.2012
70/2012 Sb.m.s. 3. 8. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o nótě Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:070.2012
69/2012 Sb.m.s. 3. 8. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:069.2012
68/2012 Sb.m.s. 27. 7. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:068.2012
67/2012 Sb.m.s. 25. 7. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:067.2012
66/2012 Sb.m.s. 13. 7. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:066.2012
65/2012 Sb.m.s. 13. 7. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království o vzájemné spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:065.2012
64/2012 Sb.m.s. 29. 6. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn a doplňků přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:064.2012
63/2012 Sb.m.s. 20. 6. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 17, 20, 34, 82 a 82quater prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:063.2012
62/2012 Sb.m.s. 18. 6. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatku k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolska mezi země, ve kterých banka působí
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:062.2012
61/2012 Sb.m.s. 18. 6. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012–2015
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:061.2012
60/2012 Sb.m.s. 6. 6. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2012 Sb. m. s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:060.2012
59/2012 Sb.m.s. 6. 6. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:059.2012
58/2012 Sb.m.s. 30. 5. 2012 Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:058.2012
57/2012 Sb.m.s. 25. 5. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:057.2012
56/2012 Sb.m.s. 25. 5. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:056.2012
55/2012 Sb.m.s. 22. 5. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:055.2012
54/2012 Sb.m.s. 22. 5. 2012 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2012:054.2012

V roce 2012 bylo publikováno 103 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,165 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).