Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2013

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
105/2013 Sb.m.s. 23. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:105.2013
104/2013 Sb.m.s. 23. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o počítačové kriminalitě
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:104.2013
103/2013 Sb.m.s. 18. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku 5 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:103.2013
102/2013 Sb.m.s. 18. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:102.2013
101/2013 Sb.m.s. 18. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:101.2013
100/2013 Sb.m.s. 18. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:100.2013
99/2013 Sb.m.s. 11. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:099.2013
98/2013 Sb.m.s. 5. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:098.2013
97/2013 Sb.m.s. 2. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:097.2013
96/2013 Sb.m.s. 2. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:096.2013
95/2013 Sb.m.s. 2. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:095.2013
94/2013 Sb.m.s. 2. 12. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:094.2013
93/2013 Sb.m.s. 25. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:093.2013
92/2013 Sb.m.s. 25. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:092.2013
91/2013 Sb.m.s. 25. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k této smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:091.2013
90/2013 Sb.m.s. 13. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:090.2013
89/2013 Sb.m.s. 6. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:089.2013
88/2013 Sb.m.s. 6. 11. 2013 Sdělení Ministertva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:088.2013
87/2013 Sb.m.s. 6. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:087.2013
86/2013 Sb.m.s. 6. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:086.2013
85/2013 Sb.m.s. 6. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:085.2013
84/2013 Sb.m.s. 6. 11. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:084.2013
83/2013 Sb.m.s. 25. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté ve Vídni dne 8. listopadu 1968
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:083.2013
82/2013 Sb.m.s. 25. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté v Ženevě dne 19. září 1949
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:082.2013
81/2013 Sb.m.s. 21. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:081.2013
80/2013 Sb.m.s. 21. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky arabské republiky na léta 2006 – 2008
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:080.2013
79/2013 Sb.m.s. 21. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:079.2013
78/2013 Sb.m.s. 21. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:078.2013
77/2013 Sb.m.s. 17. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:077.2013
76/2013 Sb.m.s. 17. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:076.2013
75/2013 Sb.m.s. 17. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:075.2013
74/2013 Sb.m.s. 11. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:074.2013
73/2013 Sb.m.s. 11. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:073.2013
72/2013 Sb.m.s. 11. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:072.2013
71/2013 Sb.m.s. 11. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:071.2013
70/2013 Sb.m.s. 11. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:070.2013
69/2013 Sb.m.s. 11. 10. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ústavě a Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Ženevě dne 22. října 1992, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Kjótu dne 14. října 1994, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Minneapolis dne 6. listopadu 1998, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Marrákeši dne 18. října 2002, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Antalyi dne 24. listopadu 2006, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Guadalajaře dne 22. října 2010
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:069.2013
68/2013 Sb.m.s. 20. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů pro trestní tribunály, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:068.2013
67/2013 Sb.m.s. 20. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:067.2013
66/2013 Sb.m.s. 20. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:066.2013
65/2013 Sb.m.s. 28. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:065.2013
64/2013 Sb.m.s. 28. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:064.2013
63/2013 Sb.m.s. 18. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:063.2013
62/2013 Sb.m.s. 18. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:062.2013
61/2013 Sb.m.s. 3. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:061.2013
60/2013 Sb.m.s. 3. 9. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:060.2013
59/2013 Sb.m.s. 26. 8. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:059.2013
58/2013 Sb.m.s. 19. 8. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:058.2013
57/2013 Sb.m.s. 16. 8. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:057.2013
56/2013 Sb.m.s. 31. 7. 2013 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, vyhlášeného pod č. 43/2013 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2013:056.2013

V roce 2013 bylo publikováno 105 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,172 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).