Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2017

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
80/2017 Sb.m.s. 20. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:080.2017
79/2017 Sb.m.s. 20. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:079.2017
78/2017 Sb.m.s. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:078.2017
77/2017 Sb.m.s. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:077.2017
76/2017 Sb.m.s. 15. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:076.2017
75/2017 Sb.m.s. 11. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:075.2017
74/2017 Sb.m.s. 11. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:074.2017
73/2017 Sb.m.s. 11. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:073.2017
72/2017 Sb.m.s. 11. 12. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:072.2017
71/2017 Sb.m.s. 29. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:071.2017
70/2017 Sb.m.s. 29. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:070.2017
69/2017 Sb.m.s. 14. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:069.2017
68/2017 Sb.m.s. 14. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:068.2017
67/2017 Sb.m.s. 14. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:067.2017
66/2017 Sb.m.s. 13. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:066.2017
65/2017 Sb.m.s. 13. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:065.2017
64/2017 Sb.m.s. 1. 11. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:064.2017
63/2017 Sb.m.s. 24. 10. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017-2020
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:063.2017
62/2017 Sb.m.s. 12. 10. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:062.2017
61/2017 Sb.m.s. 12. 10. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:061.2017
60/2017 Sb.m.s. 9. 10. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014–2021 mezi Norským královstvím aČeskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:060.2017
59/2017 Sb.m.s. 9. 10. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014–2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím aČeskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:059.2017
58/2017 Sb.m.s. 21. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:058.2017
57/2017 Sb.m.s. 21. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17)
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:057.2017
56/2017 Sb.m.s. 21. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:056.2017
55/2017 Sb.m.s. 21. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:055.2017
54/2017 Sb.m.s. 21. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:054.2017
53/2017 Sb.m.s. 5. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:053.2017
52/2017 Sb.m.s. 5. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:052.2017
51/2017 Sb.m.s. 5. 9. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:051.2017
50/2017 Sb.m.s. 15. 8. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:050.2017
49/2017 Sb.m.s. 15. 8. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:049.2017
48/2017 Sb.m.s. 31. 7. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:048.2017
47/2017 Sb.m.s. 31. 7. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:047.2017
46/2017 Sb.m.s. 26. 7. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:046.2017
45/2017 Sb.m.s. 26. 7. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:045.2017
44/2017 Sb.m.s. 14. 7. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:044.2017
43/2017 Sb.m.s. 14. 7. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:043.2017
42/2017 Sb.m.s. 12. 7. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:042.2017
41/2017 Sb.m.s. 27. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:041.2017
40/2017 Sb.m.s. 27. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017-2021
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:040.2017
39/2017 Sb.m.s. 19. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:039.2017
38/2017 Sb.m.s. 19. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:038.2017
37/2017 Sb.m.s. 19. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:037.2017
36/2017 Sb.m.s. 5. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:036.2017
35/2017 Sb.m.s. 5. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:035.2017
34/2017 Sb.m.s. 5. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:034.2017
33/2017 Sb.m.s. 2. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:033.2017
32/2017 Sb.m.s. 2. 6. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:032.2017
31/2017 Sb.m.s. 25. 5. 2017 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2017:031.2017

V roce 2017 bylo publikováno 80 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,181 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).