Sbírka zákonů
ročník 2018

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
231/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 10. 2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:231.2018
230/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 10. 2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:230.2018
229/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 10. 2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:229.2018
228/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 10. 2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:228.2018
227/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 10. 2018 Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:227.2018
226/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:226.2018
225/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:225.2018
224/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:224.2018
223/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:223.2018
222/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:222.2018
221/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:221.2018
220/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:220.2018
219/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:219.2018
218/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:218.2018
217/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:217.2018
216/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:216.2018
215/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:215.2018
214/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle §28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:214.2018
213/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:213.2018
212/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:212.2018
211/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:211.2018
210/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:210.2018
209/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:209.2018
208/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:208.2018
207/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 9. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:207.2018
206/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
21. 9. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:206.2018
205/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 9. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:205.2018
204/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 9. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:204.2018
203/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 9. 2018 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:203.2018
202/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
20. 9. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:202.2018
201/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 9. 2018 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:201.2018
200/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 9. 2018 Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:200.2018
199/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 9. 2018 Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:199.2018
198/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 9. 2018 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:198.2018
197/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 9. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:197.2018
196/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 9. 2018 Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:196.2018
195/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2018 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:195.2018
194/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:194.2018
193/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 9. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:193.2018
192/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
31. 8. 2018 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:192.2018
191/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
31. 8. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:191.2018
190/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:190.2018
189/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 8. 2018 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:189.2018
188/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 8. 2018 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:188.2018
187/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 8. 2018 Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:187.2018
186/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 8. 2018 Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení §3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:186.2018
185/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 8. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:185.2018
184/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 8. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:184.2018
183/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 8. 2018 Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:183.2018
182/2018 Sb. 16. 8. 2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:182.2018

V roce 2018 bylo publikováno 231 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,260 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).