Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2021

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
6/2021 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
PDF
ECLI:CZ:SM:2021:006.2021
5/2021 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2021
PDF
ECLI:CZ:SM:2021:005.2021
4/2021 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
PDF
ECLI:CZ:SM:2021:004.2021
3/2021 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
10. 2. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
PDF
ECLI:CZ:SM:2021:003.2021
2/2021 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
20. 1. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976
PDF
ECLI:CZ:SM:2021:002.2021
1/2021 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
15. 1. 2021 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 117 a 118 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/20)
PDF
ECLI:CZ:SM:2021:001.2021

V roce 2021 bylo publikováno 6 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,053 ms (z toho 0,013 ms NoSQL).