Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2007

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
89/2007 Sb. m. s. 31. 12. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   3852 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00089.2007
88/2007 Sb. m. s. 31. 12. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
e-SbírkaPDF   3852 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00088.2007
87/2007 Sb. m. s. 28. 12. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SM:2007:00087.2007
86/2007 Sb. m. s. 28. 12. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Reviznímu aktu Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy)
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SM:2007:00086.2007
85/2007 Sb. m. s. 23. 11. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III)
e-SbírkaPDF   744 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00085.2007
84/2007 Sb. m. s. 12. 11. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k Dohodě mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
e-SbírkaPDF   575 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00084.2007
83/2007 Sb. m. s. 12. 11. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 65/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii
e-SbírkaPDF   575 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00083.2007
82/2007 Sb. m. s. 12. 11. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob
e-SbírkaPDF   575 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00082.2007
81/2007 Sb. m. s. 7. 11. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010
e-SbírkaPDF   1016 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00081.2007
80/2007 Sb. m. s. 7. 11. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1016 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00080.2007
79/2007 Sb. m. s. 7. 11. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1016 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00079.2007
78/2007 Sb. m. s. 31. 10. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií
e-SbírkaPDF   436 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00078.2007
77/2007 Sb. m. s. 31. 10. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci
e-SbírkaPDF   436 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00077.2007
76/2007 Sb. m. s. 9. 10. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007 - 2010
e-SbírkaPDF   678 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00076.2007
75/2007 Sb. m. s. 9. 10. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických o poskytování pomoci v boji proti terorismu a při vojenských a stabilizačních operacích
e-SbírkaPDF   678 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00075.2007
74/2007 Sb. m. s. 1. 10. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
e-SbírkaPDF   362 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00074.2007
73/2007 Sb. m. s. 25. 9. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu
e-SbírkaPDF   659 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00073.2007
72/2007 Sb. m. s. 19. 9. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů
e-SbírkaPDF   303 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00072.2007
71/2007 Sb. m. s. 28. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
e-SbírkaPDF   1724 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00071.2007
70/2007 Sb. m. s. 24. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
e-SbírkaPDF   1492 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00070.2007
69/2007 Sb. m. s. 24. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii
e-SbírkaPDF   1492 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00069.2007
68/2007 Sb. m. s. 24. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem turismu a životního prostředí Republiky Černá Hora
e-SbírkaPDF   936 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00068.2007
67/2007 Sb. m. s. 24. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny
e-SbírkaPDF   936 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00067.2007
66/2007 Sb. m. s. 24. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
e-SbírkaPDF   936 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00066.2007
65/2007 Sb. m. s. 20. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Federální agenturou pro cestovní ruch (Ruské federace) o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
e-SbírkaPDF   608 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00065.2007
64/2007 Sb. m. s. 20. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005
e-SbírkaPDF   608 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00064.2007
63/2007 Sb. m. s. 2. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, sjednané ve Phnon Penhu dne 16. února 1980, vyhlášené pod č. 25/1982 Sb.
e-SbírkaPDF   768 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00063.2007
62/2007 Sb. m. s. 2. 8. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
e-SbírkaPDF   768 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00062.2007
61/2007 Sb. m. s. 31. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi členskými státy Evropské unie a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
e-SbírkaPDF   24 MB
ECLI:CZ:SM:2007:00061.2007
60/2007 Sb. m. s. 19. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   297 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00060.2007
59/2007 Sb. m. s. 19. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s., o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
e-SbírkaPDF   4957 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00059.2007
58/2007 Sb. m. s. 19. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
e-SbírkaPDF   4957 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00058.2007
57/2007 Sb. m. s. 10. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu
e-SbírkaPDF   1695 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00057.2007
56/2007 Sb. m. s. 10. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
e-SbírkaPDF   859 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00056.2007
55/2007 Sb. m. s. 2. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy
e-SbírkaPDF   458 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00055.2007
54/2007 Sb. m. s. 2. 7. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009
e-SbírkaPDF   458 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00054.2007
53/2007 Sb. m. s. 27. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00053.2007
52/2007 Sb. m. s. 27. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00052.2007
51/2007 Sb. m. s. 27. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00051.2007
50/2007 Sb. m. s. 27. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00050.2007
49/2007 Sb. m. s. 27. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00049.2007
48/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00048.2007
47/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00047.2007
46/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00046.2007
45/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00045.2007
44/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00044.2007
43/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00043.2007
42/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00042.2007
41/2007 Sb. m. s. 21. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České republiky
e-SbírkaPDF   1758 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00041.2007
40/2007 Sb. m. s. 20. 6. 2007 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   1995 kB
ECLI:CZ:SM:2007:00040.2007

V roce 2007 bylo publikováno 89 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.133 ms (z toho 0.023 ms NoSQL).