Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2016

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
69/2016 Sb. m. s. 30. 12. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
e-SbírkaPDF   960 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00069.2016
68/2016 Sb. m. s. 30. 12. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
e-SbírkaPDF   960 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00068.2016
67/2016 Sb. m. s. 30. 12. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
e-SbírkaPDF   960 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00067.2016
66/2016 Sb. m. s. 19. 12. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SM:2016:00066.2016
65/2016 Sb. m. s. 19. 12. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980, přijatého dne 3. června 1999 ve Vilniusu
e-SbírkaPDF   31 MB
ECLI:CZ:SM:2016:00065.2016
64/2016 Sb. m. s. 30. 11. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
e-SbírkaPDF   1196 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00064.2016
63/2016 Sb. m. s. 25. 11. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
e-SbírkaPDF   2337 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00063.2016
62/2016 Sb. m. s. 25. 11. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
e-SbírkaPDF   2337 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00062.2016
61/2016 Sb. m. s. 14. 11. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
e-SbírkaPDF   455 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00061.2016
60/2016 Sb. m. s. 14. 11. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
e-SbírkaPDF   455 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00060.2016
59/2016 Sb. m. s. 4. 11. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
e-SbírkaPDF   2169 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00059.2016
58/2016 Sb. m. s. 31. 10. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15)
e-SbírkaPDF   261 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00058.2016
57/2016 Sb. m. s. 19. 10. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002
e-SbírkaPDF   601 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00057.2016
56/2016 Sb. m. s. 7. 10. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací
e-SbírkaPDF   971 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00056.2016
55/2016 Sb. m. s. 7. 10. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
e-SbírkaPDF   971 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00055.2016
54/2016 Sb. m. s. 3. 10. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
e-SbírkaPDF   383 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00054.2016
53/2016 Sb. m. s. 3. 10. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
e-SbírkaPDF   383 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00053.2016
52/2016 Sb. m. s. 26. 9. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury
e-SbírkaPDF   585 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00052.2016
51/2016 Sb. m. s. 26. 9. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán
e-SbírkaPDF   586 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00051.2016
50/2016 Sb. m. s. 26. 9. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě
e-SbírkaPDF   586 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00050.2016
49/2016 Sb. m. s. 26. 9. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě
e-SbírkaPDF   586 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00049.2016
48/2016 Sb. m. s. 16. 9. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000
e-SbírkaPDF   1534 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00048.2016
47/2016 Sb. m. s. 16. 9. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
e-SbírkaPDF   2473 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00047.2016
46/2016 Sb. m. s. 7. 9. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
e-SbírkaPDF   1224 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00046.2016
45/2016 Sb. m. s. 26. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené
e-SbírkaPDF   498 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00045.2016
44/2016 Sb. m. s. 19. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem
e-SbírkaPDF   2947 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00044.2016
43/2016 Sb. m. s. 19. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   2947 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00043.2016
42/2016 Sb. m. s. 19. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
e-SbírkaPDF   2947 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00042.2016
41/2016 Sb. m. s. 19. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
e-SbírkaPDF   3519 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00041.2016
40/2016 Sb. m. s. 19. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2016/2017
e-SbírkaPDF   3519 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00040.2016
39/2016 Sb. m. s. 3. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
e-SbírkaPDF   2194 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00039.2016
38/2016 Sb. m. s. 3. 8. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
e-SbírkaPDF   2194 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00038.2016
37/2016 Sb. m. s. 29. 7. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
e-SbírkaPDF   420 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00037.2016
36/2016 Sb. m. s. 22. 7. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
e-SbírkaPDF   2043 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00036.2016
35/2016 Sb. m. s. 11. 7. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra
e-SbírkaPDF   1535 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00035.2016
34/2016 Sb. m. s. 11. 7. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
e-SbírkaPDF   892 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00034.2016
33/2016 Sb. m. s. 11. 7. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
e-SbírkaPDF   892 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00033.2016
32/2016 Sb. m. s. 11. 7. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
e-SbírkaPDF   9323 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00032.2016
31/2016 Sb. m. s. 27. 6. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
e-SbírkaPDF   947 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00031.2016
30/2016 Sb. m. s. 15. 6. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 – 2019
e-SbírkaPDF   1408 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00030.2016
29/2016 Sb. m. s. 13. 6. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
e-SbírkaPDF   844 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00029.2016
28/2016 Sb. m. s. 8. 6. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00028.2016
27/2016 Sb. m. s. 8. 6. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00027.2016
26/2016 Sb. m. s. 8. 6. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.
e-SbírkaPDF   1096 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00026.2016
25/2016 Sb. m. s. 23. 5. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.
e-SbírkaPDF   819 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00025.2016
24/2016 Sb. m. s. 23. 5. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
e-SbírkaPDF   819 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00024.2016
23/2016 Sb. m. s. 16. 5. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference
e-SbírkaPDF   508 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00023.2016
22/2016 Sb. m. s. 13. 5. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
e-SbírkaPDF   335 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00022.2016
21/2016 Sb. m. s. 29. 4. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
e-SbírkaPDF   695 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00021.2016
20/2016 Sb. m. s. 25. 4. 2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
e-SbírkaPDF   983 kB
ECLI:CZ:SM:2016:00020.2016

V roce 2016 bylo publikováno 69 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.145 ms (z toho 0.027 ms NoSQL).