Sbírka zákonů
ročník 1948

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
327/1948 Sb. 31. 12. 1948 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:327.1948
326/1948 Sb. 31. 12. 1948 Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:326.1948
325/1948 Sb. 31. 12. 1948 Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:325.1948
324/1948 Sb. 31. 12. 1948 Nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odborné justiční zkoušce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:324.1948
323/1948 Sb. 31. 12. 1948 Zákon, jímž se zavádí odborná justiční zkouška a doplňují se předpisy o přípravné službě soudcovské
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:323.1948
322/1948 Sb. 31. 12. 1948 Zákon o advokacii (advokátní řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:322.1948
321/1948 Sb. 31. 12. 1948 Zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:321.1948
320/1948 Sb. 31. 12. 1948 Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:320.1948
319/1948 Sb. 31. 12. 1948 Zákon o zlidovění soudnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:319.1948
318/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení, kterým se stanoví den, jímž vplývají některé útvary do Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s ručeným obmezeným a zanikají
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:318.1948
317/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:317.1948
316/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení, kterým se upravují právní poměry Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:316.1948
315/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:315.1948
314/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:314.1948
313/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:313.1948
312/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o organisaci státních lesů a statků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:312.1948
311/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o národních dopravních podnicích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:311.1948
310/1948 Sb. 30. 12. 1948 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek a jiných nároků vůči bývalému říšskoněmeckému majetku a bývalým říšskoněmeckým vlastníkům tohoto majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:310.1948
309/1948 Sb. 30. 12. 1948 Vyhláška o zahájení revisní činnosti u peněžních ústavů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:309.1948
308/1948 Sb. 30. 12. 1948 Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:308.1948
307/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o některých opatřeních v oboru přímých daní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:307.1948
306/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:306.1948
305/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o některých přesunech působnosti ve veřejné správě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:305.1948
304/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o odměnách členů národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:304.1948
303/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o plánovacích referátech krajských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:303.1948
302/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o finančních referátech krajských národních výborů a o přenesení působnosti některých finančních úřadů na berní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:302.1948
301/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:301.1948
300/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:300.1948
299/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:299.1948
298/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:298.1948
297/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:297.1948
296/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:296.1948
295/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o některých opatřeních v puncovnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:295.1948
294/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:294.1948
293/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:293.1948
292/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:292.1948
291/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o zatímním vedení státního hospodářství v počátečním období roku 1949
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:291.1948
290/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení o zdanění zásob zboží všeobecnou daní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:290.1948
289/1948 Sb. 30. 12. 1948 Vyhláška o prohlášení vedlejší (místní) dráhy Ostrava - Karvinná za dráhu drobnou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:289.1948
288/1948 Sb. 30. 12. 1948 Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:288.1948
287/1948 Sb. 30. 12. 1948 Nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:287.1948
286/1948 Sb. 30. 12. 1948 Zákon o národní bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:286.1948
285/1948 Sb. 28. 12. 1948 Nařízení, kterým se vydává sazebník všeobecné daně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:285.1948
284/1948 Sb. 24. 12. 1948 Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti zákona o všeobecné dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:284.1948
283/1948 Sb. 24. 12. 1948 Zákon o všeobecné dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:283.1948
282/1948 Sb. 24. 12. 1948 Vyhláška o zrušení okresní expositury v Železném Brodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:282.1948
281/1948 Sb. 24. 12. 1948 Zákon o výkonu finanční správy národními výbory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:281.1948
280/1948 Sb. 24. 12. 1948 Zákon o krajském zřízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:280.1948
279/1948 Sb. 18. 12. 1948 Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:279.1948
278/1948 Sb. 18. 12. 1948 Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1948:278.1948

V roce 1948 bylo publikováno 327 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0,219 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).