Sbírka zákonů
ročník 2024

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
122/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 5. 2024 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00122.2024
121/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 5. 2024 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00121.2024
120/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 5. 2024 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00120.2024
118/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 5. 2024 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00118.2024
117/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 5. 2024 Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00117.2024
116/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 5. 2024 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00116.2024
115/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 5. 2024 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00115.2024
114/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 5. 2024 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00114.2024
113/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 5. 2024 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s dílčím pokovením „Tramvaj ČKD Tatra T3“
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00113.2024
112/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 5. 2024 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00112.2024
111/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 5. 2024 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00111.2024
110/2024 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 5. 2024 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00110.2024
109/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00109.2024
108/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00108.2024
107/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 4. 2024 Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00107.2024
106/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 4. 2024 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00106.2024
105/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 4. 2024 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00105.2024
104/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00104.2024
103/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 4. 2024 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2025 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00103.2024
102/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 4. 2024 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00102.2024
101/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 4. 2024 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/23 ve věci návrhu na zrušení § 2958 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00101.2024
100/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 4. 2024 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00100.2024
99/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 4. 2024 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění přenosu elektronických záznamů o očkování z registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy do systému eRecept
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00099.2024
98/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 4. 2024 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2023 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00098.2024
97/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 4. 2024 Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Olomouc“ po 5 000 Kč
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00097.2024
96/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00096.2024
95/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 4. 2024 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00095.2024
94/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 4. 2024 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3, 4 a 5 obecně závazné vyhlášky obce Vlkančice č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00094.2024
93/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00093.2024
92/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00092.2024
91/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 4. 2024 Zákon o munici
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00091.2024
90/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 4. 2024 Zákon o zbraních a střelivu
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00090.2024
89/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 4. 2024 Zákon, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00089.2024
88/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 4. 2024 Zákon o správě voleb
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00088.2024
87/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 4. 2024 Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00087.2024
86/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 4. 2024 Vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00086.2024
85/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 4. 2024 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00085.2024
84/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 4. 2024 Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00084.2024
83/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 4. 2024 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00083.2024
82/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 4. 2024 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00082.2024
81/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 4. 2024 Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00081.2024
80/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 4. 2024 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00080.2024
79/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb.
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00079.2024
78/2024 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 4. 2024 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00078.2024
77/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 4. 2024 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 05/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00077.2024
76/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 4. 2024 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00076.2024
75/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 4. 2024 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“)
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00075.2024
74/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 4. 2024 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 49/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00074.2024
73/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 4. 2024 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky obce Číměř č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00073.2024
72/2024 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 4. 2024 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/23 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017 ze dne 7. 11. 2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023
e-Sbírka
ECLI:CZ:SB:2024:00072.2024

V roce 2024 bylo publikováno 121 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.110 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).