Sbírka zákonů
ročník 1955

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
68/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:068.1955
67/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:067.1955
66/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:066.1955
65/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:065.1955
64/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:064.1955
63/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:063.1955
62/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:062.1955
61/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o změně předpisů o rozvodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:061.1955
60/1955 Sb. 23. 12. 1955 Nařízení o správních poplatcích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:060.1955
59/1955 Sb. 15. 12. 1955 Zákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:059.1955
58/1955 Sb. 15. 12. 1955 Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:058.1955
57/1955 Sb. 15. 12. 1955 Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:057.1955
56/1955 Sb. 12. 12. 1955 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:056.1955
55/1955 Sb. 12. 12. 1955 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:055.1955
54/1955 Sb. 9. 12. 1955 Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:054.1955
53/1955 Sb. 3. 12. 1955 Nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:053.1955
52/1955 Sb. 3. 12. 1955 Nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:052.1955
51/1955 Sb. 11. 11. 1955 Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:051.1955
50/1955 Sb. 26. 10. 1955 Nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:050.1955
49/1955 Sb. 15. 10. 1955 Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:049.1955
48/1955 Sb. 15. 10. 1955 Nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:048.1955
47/1955 Sb. 26. 9. 1955 Nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:047.1955
46/1955 Sb. 19. 9. 1955 Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:046.1955
45/1955 Sb. 19. 9. 1955 Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dne 14. května 1955
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:045.1955
44/1955 Sb. 17. 9. 1955 Nařízení, kterým se doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:044.1955
43/1955 Sb. 17. 9. 1955 Zákon o československých lázních a zřídlech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:043.1955
42/1955 Sb. 1. 9. 1955 Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:042.1955
41/1955 Sb. 1. 9. 1955 Nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fysiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:041.1955
40/1955 Sb. 31. 8. 1955 Nařízení o boji proti přenosným nemocem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:040.1955
39/1955 Sb. 30. 8. 1955 Nařízení o omezení odpovědnosti povozovatele námořní lodi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:039.1955
38/1955 Sb. 30. 8. 1955 Nařízení o organisaci plemenářské služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:038.1955
37/1955 Sb. 13. 8. 1955 Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:037.1955
36/1955 Sb. 13. 8. 1955 Nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:036.1955
35/1955 Sb. 9. 8. 1955 Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:035.1955
34/1955 Sb. 30. 7. 1955 Nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:034.1955
33/1955 Sb. 20. 7. 1955 Nařízení o hospodářských smlouvách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:033.1955
32/1955 Sb. 19. 7. 1955 Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:032.1955
31/1955 Sb. 30. 6. 1955 Nařízení, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:031.1955
30/1955 Sb. 30. 6. 1955 Nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:030.1955
29/1955 Sb. 24. 6. 1955 Nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:029.1955
28/1955 Sb. 24. 6. 1955 Nařízení o zevním označení příslušníků Lidových milic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:028.1955
27/1955 Sb. 1. 6. 1955 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:027.1955
26/1955 Sb. 1. 6. 1955 Vyhláška, kterou se vyhlašují stanovy řádů „Řád Rudého praporu práce“, „Řád Rudé hvězdy práce“ a vyznamenání „Za pracovní věrnost“ a „Za pracovní obětavost“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:026.1955
25/1955 Sb. 1. 6. 1955 Nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:025.1955
24/1955 Sb. 17. 5. 1955 Nařízení, kterým se zakládají řády „Řád Rudého praporu práce“, „Řád Rudé hvězdy práce“ a vyznamenání „Za pracovní věrnost“ a „Za pracovní obětavost“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:024.1955
23/1955 Sb. 30. 4. 1955 Zákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:023.1955
22/1955 Sb. 30. 4. 1955 Zákonné opatření o státní dřevařské inspekci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:022.1955
21/1955 Sb. 30. 4. 1955 Zákonné opatření, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:021.1955
20/1955 Sb. 29. 4. 1955 Nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:020.1955
19/1955 Sb. 26. 4. 1955 Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na pamět 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1955:019.1955

V roce 1955 bylo publikováno 68 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,226 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).