Sbírka zákonů
ročník 1955

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
68/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí
e-SbírkaPDF   3797 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00068.1955
67/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
e-SbírkaPDF   3797 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00067.1955
66/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
e-SbírkaPDF   3797 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00066.1955
65/1955 Sb. 31. 12. 1955 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
e-SbírkaPDF   3797 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00065.1955
64/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
e-SbírkaPDF   2965 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00064.1955
63/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu
e-SbírkaPDF   2965 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00063.1955
62/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
e-SbírkaPDF   2965 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00062.1955
61/1955 Sb. 29. 12. 1955 Zákonné opatření o změně předpisů o rozvodu
e-SbírkaPDF   2965 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00061.1955
60/1955 Sb. 23. 12. 1955 Nařízení o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   49 MB
ECLI:CZ:SB:1955:00060.1955
59/1955 Sb. 15. 12. 1955 Zákonné opatření o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)
e-SbírkaPDF   4267 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00059.1955
58/1955 Sb. 15. 12. 1955 Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
e-SbírkaPDF   4267 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00058.1955
57/1955 Sb. 15. 12. 1955 Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí
e-SbírkaPDF   4267 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00057.1955
56/1955 Sb. 12. 12. 1955 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1955:00056.1955
55/1955 Sb. 12. 12. 1955 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1955:00055.1955
54/1955 Sb. 9. 12. 1955 Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
e-SbírkaPDF   5026 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00054.1955
53/1955 Sb. 3. 12. 1955 Nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
e-SbírkaPDF   1550 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00053.1955
52/1955 Sb. 3. 12. 1955 Nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi
e-SbírkaPDF   1550 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00052.1955
51/1955 Sb. 11. 11. 1955 Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích
e-SbírkaPDF   9336 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00051.1955
50/1955 Sb. 26. 10. 1955 Nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby
e-SbírkaPDF   4821 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00050.1955
49/1955 Sb. 15. 10. 1955 Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
e-SbírkaPDF   2547 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00049.1955
48/1955 Sb. 15. 10. 1955 Nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků
e-SbírkaPDF   2547 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00048.1955
47/1955 Sb. 26. 9. 1955 Nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků
e-SbírkaPDF   3177 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00047.1955
46/1955 Sb. 19. 9. 1955 Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1955:00046.1955
45/1955 Sb. 19. 9. 1955 Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dne 14. května 1955
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:1955:00045.1955
44/1955 Sb. 17. 9. 1955 Nařízení, kterým se doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
e-SbírkaPDF   3907 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00044.1955
43/1955 Sb. 17. 9. 1955 Zákon o československých lázních a zřídlech
e-SbírkaPDF   3907 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00043.1955
42/1955 Sb. 1. 9. 1955 Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice
e-SbírkaPDF   809 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00042.1955
41/1955 Sb. 1. 9. 1955 Nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fysiky
e-SbírkaPDF   809 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00041.1955
40/1955 Sb. 31. 8. 1955 Nařízení o boji proti přenosným nemocem
e-SbírkaPDF   6298 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00040.1955
39/1955 Sb. 30. 8. 1955 Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi
e-SbírkaPDF   2484 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00039.1955
38/1955 Sb. 30. 8. 1955 Nařízení o organisaci plemenářské služby
e-SbírkaPDF   2484 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00038.1955
37/1955 Sb. 13. 8. 1955 Nařízení, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení
e-SbírkaPDF   2711 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00037.1955
36/1955 Sb. 13. 8. 1955 Nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
e-SbírkaPDF   2711 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00036.1955
35/1955 Sb. 9. 8. 1955 Nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci
e-SbírkaPDF   1176 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00035.1955
34/1955 Sb. 30. 7. 1955 Nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu
e-SbírkaPDF   1394 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00034.1955
33/1955 Sb. 20. 7. 1955 Nařízení o hospodářských smlouvách
e-SbírkaPDF   5994 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00033.1955
32/1955 Sb. 19. 7. 1955 Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1955:00032.1955
31/1955 Sb. 30. 6. 1955 Nařízení, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném
e-SbírkaPDF   1521 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00031.1955
30/1955 Sb. 30. 6. 1955 Nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky
e-SbírkaPDF   1521 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00030.1955
29/1955 Sb. 24. 6. 1955 Nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky
e-SbírkaPDF   1278 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00029.1955
28/1955 Sb. 24. 6. 1955 Nařízení o zevním označení příslušníků Lidových milic
e-SbírkaPDF   1278 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00028.1955
27/1955 Sb. 1. 6. 1955 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
e-SbírkaPDF   3332 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00027.1955
26/1955 Sb. 1. 6. 1955 Vyhláška, kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"
e-SbírkaPDF   3332 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00026.1955
25/1955 Sb. 1. 6. 1955 Nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky
e-SbírkaPDF   3332 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00025.1955
24/1955 Sb. 17. 5. 1955 Nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"
e-SbírkaPDF   1158 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00024.1955
23/1955 Sb. 30. 4. 1955 Zákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví
e-SbírkaPDF   4629 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00023.1955
22/1955 Sb. 30. 4. 1955 Zákonné opatření o státní dřevařské inspekci
e-SbírkaPDF   4629 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00022.1955
21/1955 Sb. 30. 4. 1955 Zákonné opatření, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu
e-SbírkaPDF   4629 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00021.1955
20/1955 Sb. 29. 4. 1955 Nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád)
e-SbírkaPDF   8051 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00020.1955
19/1955 Sb. 26. 4. 1955 Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou
e-SbírkaPDF   4267 kB
ECLI:CZ:SB:1955:00019.1955

V roce 1955 bylo publikováno 68 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.137 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).