Sbírka zákonů
ročník 1959

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
82/1959 Sb. 31. 12. 1959 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:082.1959
81/1959 Sb. 31. 12. 1959 Zákon o placené dovolené na zotavenou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:081.1959
80/1959 Sb. 30. 12. 1959 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:080.1959
79/1959 Sb. 30. 12. 1959 Zákon o zrušení daně z představení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:079.1959
78/1959 Sb. 30. 12. 1959 Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:078.1959
77/1959 Sb. 30. 12. 1959 Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:077.1959
76/1959 Sb. 29. 12. 1959 Zákon o některých služebních poměrech vojáků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:076.1959
75/1959 Sb. 15. 12. 1959 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:075.1959
74/1959 Sb. 15. 12. 1959 Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:074.1959
73/1959 Sb. 15. 12. 1959 Zákon o místním hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:073.1959
72/1959 Sb. 14. 12. 1959 Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:072.1959
71/1959 Sb. 14. 12. 1959 Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:071.1959
70/1959 Sb. 10. 12. 1959 Vyhláška o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:070.1959
69/1959 Sb. 28. 11. 1959 Nariadenie ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:069.1959
68/1959 Sb. 28. 11. 1959 Nařízení o udělování čestných titulů „zasloužilý člen Národního divadla“, „čestný člen Národního divadla v Praze“ a „zasloužilý pracovník Národního divadla“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:068.1959
67/1959 Sb. 28. 11. 1959 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:067.1959
66/1959 Sb. 10. 11. 1959 Nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:066.1959
65/1959 Sb. 30. 10. 1959 Nařízení o nové organizaci plemenářské služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:065.1959
64/1959 Sb. 23. 10. 1959 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:064.1959
63/1959 Sb. 30. 9. 1959 Nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:063.1959
62/1959 Sb. 25. 9. 1959 Nařízení, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:062.1959
61/1959 Sb. 4. 9. 1959 Nařízení, kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:061.1959
60/1959 Sb. 4. 9. 1959 Nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:060.1959
59/1959 Sb. 24. 8. 1959 Nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:059.1959
58/1959 Sb. 20. 8. 1959 Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:058.1959
57/1959 Sb. 20. 8. 1959 Nařízení o pedagogických institutech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:057.1959
56/1959 Sb. 7. 8. 1959 Nařízení o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:056.1959
55/1959 Sb. 25. 7. 1959 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:055.1959
54/1959 Sb. 25. 7. 1959 Zákon o muzeích a galeriích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:054.1959
53/1959 Sb. 25. 7. 1959 Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:053.1959
52/1959 Sb. 25. 7. 1959 Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:052.1959
51/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o výkupu zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:051.1959
50/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o zemědělské dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:050.1959
49/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o jednotných zemědělských družstvech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:049.1959
48/1959 Sb. 24. 7. 1959 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:048.1959
47/1959 Sb. 23. 7. 1959 Zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:047.1959
46/1959 Sb. 23. 7. 1959 Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:046.1959
45/1959 Sb. 22. 7. 1959 Nariadenie ktorým sa stanoví štatút Slovenskej plánovacej komisie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:045.1959
44/1959 Sb. 22. 7. 1959 Nařízení, kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:044.1959
43/1959 Sb. 22. 7. 1959 Nařízení o Správě státních hmotných rezerv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:043.1959
42/1959 Sb. 22. 7. 1959 Zákon o dokumentaci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:042.1959
41/1959 Sb. 22. 7. 1959 Zákon o Státní plánovací komisi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:041.1959
40/1959 Sb. 21. 7. 1959 Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:040.1959
39/1959 Sb. 21. 7. 1959 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:039.1959
38/1959 Sb. 21. 7. 1959 Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:038.1959
37/1959 Sb. 21. 7. 1959 Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:037.1959
36/1959 Sb. 30. 6. 1959 Nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:036.1959
35/1959 Sb. 30. 6. 1959 Nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:035.1959
34/1959 Sb. 18. 6. 1959 Nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:034.1959
33/1959 Sb. 17. 6. 1959 Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1959:033.1959

V roce 1959 bylo publikováno 82 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,212 ms (z toho 0,024 ms NoSQL).