Sbírka zákonů
ročník 2023

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
469/2023 Sb. 31. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00469.2023
468/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry, ve znění vyhlášky č. 429/2021 Sb.
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00468.2023
467/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, a vyhláška č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00467.2023
466/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška o podmínkách provozování hazardních her
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00466.2023
465/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00465.2023
464/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00464.2023
463/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00463.2023
462/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00462.2023
461/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00461.2023
460/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00460.2023
459/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00459.2023
458/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00458.2023
457/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se stanoví seznam humánních léčivých přípravků, na které se nevztahuje povinnost držitele rozhodnutí o registraci zajistit jejich dodání po oznámeném datu přerušení nebo ukončení dodávek
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00457.2023
456/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00456.2023
455/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00455.2023
454/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00454.2023
453/2023 Sb. 29. 12. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00453.2023
452/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00452.2023
451/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00451.2023
450/2023 Sb. 29. 12. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00450.2023
449/2023 Sb. 29. 12. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00449.2023
448/2023 Sb. 29. 12. 2023 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00448.2023
447/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00447.2023
446/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00446.2023
445/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00445.2023
444/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020 Sb.
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00444.2023
443/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00443.2023
442/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00442.2023
441/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 115/2013 Sb., o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00441.2023
440/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00440.2023
439/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00439.2023
438/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška o náležitostech a formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a obsahu a způsobu provádění zkoušky odborné způsobilosti
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00438.2023
437/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařzení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00437.2023
436/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00436.2023
435/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00435.2023
434/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00434.2023
433/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00433.2023
432/2023 Sb. 29. 12. 2023 Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 23/22 ve věci návrhu na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2021 č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 30. září 2022 č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00432.2023
431/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění vyhlášky č. 175/2023 Sb.
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00431.2023
430/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00430.2023
429/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00429.2023
428/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00428.2023
427/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00427.2023
426/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00426.2023
425/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00425.2023
424/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00424.2023
423/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00423.2023
422/2023 Sb. 29. 12. 2023 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00422.2023
421/2023 Sb. 29. 12. 2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00421.2023
420/2023 Sb. 29. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024
e-SbírkaPDF
ECLI:CZ:SB:2023:00420.2023

V roce 2023 bylo publikováno 469 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0.171 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).